👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och hörsel

Skapad 2019-01-04 15:09 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om ljud, örats olika delar och din hörsel.
Grundskola 5 Fysik
Vi ska vi lära oss om ljud, hörsel och örat.

Innehåll

Mål

Du ska lära dig vad ljud är och ljudets egenskaper.

Du ska lära dig hur vår hörsel fungerar.

Du ska lära dig om upptäckter inom ljudområdet.

Du ska utveckla din förmåga att delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel.

Du ska lära dig att förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp.

Du ska lära dig att genomföra enkla försök om ljud och hörseln i grupp utifrån givna planeringar.

Du ska lära dig att dokumentera undersökningar utifrån hypoteser.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- se olika faktafilmer om bl. a. örats delar, hur det går till när vi hör och vad ljud är för. Efter filmen kommer vi gemensamt samtala och resonera - om det vi sett. 

- genomföra en digital frågesport om ljud och hörsel.- 

- uppmuntra eleverna att delge sina egna erfarenheter och att ställa frågor, samt reflektera tillsammans om t ex hörselskador och hur man kan förebygga dessa, hur ljud skapas och breder ut sig.

- läsa utdrag från faktatexter om ljud och hörsel.

- utgå från olika ord och begrepp för att sedan muntligt och skriftligt förklara t. ex. hur vår hörsel fungerar.

 

Aktuella ord och begrepp:

ljud, ljudkälla, vibrera, luft och luftmolekyler, ljudvågor, svängningar, buller, infraljud, ultraljud, decibel,  frekvens, eko, hörselskador, örats uppbyggnad, funktion och de olika delarna. 

 

Vi utgår ifrån frågorna:

Vad är ljud?

Hur uppstår ljud?

Hur förs ljud vidare?

Vad är skillnaden mellan starka och svaga ljud?

Vad är skillnaden mellan höga och låga toner?

Vad menas med ultra och infraljud? Ge exempel på dessa ljud.

Hur kan vi skydda oss mot skadliga ljud?

Hur är örat uppbyggt?

Vad händer i örat då vi hör?

Hur förändras ljudets hastighet i olika material?

Vad är ett eko? 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta i samtal, diskussioner och resonemang kring ljud och hörsel

- förstå, använda och förklara aktuella ord och begrepp

- delta i klassens enkla försök om ljud och hörseln utifrån givna planeringar

- dokumentera undersökningar med hjälp av enkla hypoteser

- förklara och beskriva baskunskaperna om ljud, örats delar och hörseln av aktuella ord begrepp genom faktatexter i grupp.

- visa dina kunskaper i ett skriftligt prov.

Syfte:

Ur kursplanen:

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

Förmågor vi tränar:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 

Centralt innehåll, år 4-6:

Fysik

Fysiken och vardagslivet

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljud år 5

-->
-->
-->
Kommunicera
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat och dokumentation
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp
Eleven har kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med användning av fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I resonemang om ljud kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan mycket enkelt berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om flera natur-vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.