👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

K6 Svenska Knockad Romeo

Skapad 2019-01-04 17:07 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Under det här arbetsområdet kommer vi att fördjupa läsförståelsen genom att tillsammans läsa och analysera ungdomsboken Knockad Romeo av Johan Rundberg. Ibland kommer du att få läsa högt genom stafettläsning i klassen och ibland kommer du få läsa tyst för dig själv. Parallellt med läsningen kommer du att få skriva en läslogg, där du reflekterar, tänker igenom och funderar, över det du läst. Du kommer också att få göra kortare sammanfattningar och svara på frågor om boken.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

Jag ska kunna läsa skönlitterär text med flyt.

Jag ska kunna sammanfatta och återberätta det jag har läst.

Jag ska kunna beskriva personer och händelser i boken.

Jag ska kunna tolka och reflektera över tydliga budskap i texten.

Jag ska kunna beskriva min egen upplevelse av läsningen.

Jag ska kunna delta i textsamtal där jag lyssnar på mina kamraters resonemang, ställer frågor och framför mina egna tankar om texten.

 

HUR ska jag lära mig?

Läsa vissa kapitel i boken högt genom stafettläsning i klassen.

Läsa vissa kapitel i boken tyst för dig själv.

Gemensamma textdiskussioner i klassen.

Skriva en läslogg där du bland annat ska sammanfatta vissa delar av boken och svara på frågor "på, mellan och bortom raderna".

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Du visar vad du lärt dig genom att:

Vara aktiv på lektionerna.

Skriva kontinuerligt i din läslogg.

Deltar i textdiskussioner där du delger dina kamrater dina tankar och funderingar om texten samt även lyssnar på kamraternas åsikter.

Det som bedöms är:

Hur aktiv du har varit under lektionerna.

Hur väl du har deltagit i textdiskussionerna. 

Hur du har skrivit dina sammanfattningar, reflektioner och svar i din läslogg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Läsning av Knockad Romeo

E
C
A
Flyt
Jag läser skönlitteratur för barn och ungdomar med
… flyt. Jag läser ut de flesta orden snabbt och lätt och fastnar bara ibland på något långt svårt ord. Jag gör pauser vid punkterna och läser lagom fort så det går bra att lyssna på mig.
… bra flyt och fastnar nästan aldrig på svåra ord. Jag gör pauser, läser lagom fort och har börjat läsa lite med inlevelse. Det går lätt att lyssna på mig.
… mycket bra flyt och fastnar inte på längre svåra ord. Jag läser lagom fort med pauser och bra inlevelse. Jag använder olika röstlägen när någon pratar i texten, när det är spännande mm. Det går väldigt lätt att lyssna på mig.
Förståelse
Jag visar att jag förstår vad jag läser
… genom att på ett enkelt sätt berätta om vad jag läst. Jag berättar om vem som är huvudperson och vad som händer i stora drag.
… genom att berätta mer om vad jag läst. Jag berättar om flera händelser och personer i berättelsen och flera detaljer som är viktiga för handlingen.
… genom att berätta mycket och utförligt om vad jag läst. Jag berättar om detaljer, personer och händelser som viktiga för handlingen och kan uppfatta saker som står "mellan raderna".
Jag gör någon koppling till egna erfarenheter eller andra böcker.
Jag gör flera kopplingar till egna erfarenheter eller andra böcker.
Jag gör flera utvecklade kopplingar till egna erfarenheter eller andra böcker.
Tolka budskap
Kan urskilja något budskap i boken.
Kan urskilja något budskap i boken och motiverar detta på ett relativt väl underbyggt sätt.
Kan urskilja något eller några budskap i boken och motiverar detta. I motiveringen underbygger du dina resonemang väl.
Ge kritik
Kan motivera sin åsikt om boken på ett enkelt sätt.
Förklarar på ett relativt väl utvecklat sätt något positivt och/eller negativt med boken.
Kan motivera sin åsikt av boken genom att ge både positiv och negativ kritik på ett väl utvecklat sätt.