Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIK veckoplanering åk 4-6, vår (2021)

Skapad 2019-01-04 19:12 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Med reservation för eventuell fjärr-/distansundervisning då innehållet kan komma att ändras. Veckoplanering v 2 - v 24 Lektionsupplägg för varje vecka och uppspel/test. Kunskapskrav, centralt innehåll och syfte för varje lektion

Innehåll

 

 

Åk 4

Åk 5

Åk 6

v. 2

 Uppstart/ klassrumsensemble

 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Uppstart/ klassrumsensemble

 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Uppstart/ klassrumsensemble

 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

v. 3

Gemensam sång

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Timing

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

Rösten som innehåll för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Gemensam sång

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Timing

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

Rösten som innehåll för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Gemensam sång

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Timing

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

Rösten som innehåll för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

v. 4

 Gemensam sång (se v.3)

Gemensam sång (se v.3)

Gemensam sång (se v.3)

v. 5

Svensk musik


Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument


Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

 

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.

 

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Europeisk musik - Irland


Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument


Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

 

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.

 

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Utomeuropeisk musik - Nordamerika


Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument


Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

 

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.


Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer


Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

v. 6

 SKAPA

Kunskapskrav:

Skapa musik

 

Centralt innehåll:

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska ackordföljder och basgångar

 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer

 

Syfte:

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande

SKAPA - iPad

Kunskapskrav:

Skapa musik

 

Centralt innehåll:

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska ackordföljder och basgångar

 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer

 

Syfte:

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

 

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande

SKAPA - iPad

Kunskapskrav:

Skapa musik

 

Centralt innehåll:

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska ackordföljder och basgångar

 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer

 

Syfte:

Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

 

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande

v. 7

 SKAPA - iPad

(se ovan)

SKAPA - iPad

(se ovan)

SKAPA - iPad

(se ovan)

v. 8

Sportlov

Sportlov

Sportlov

v. 9

Klassrumsensemble/ ackordspel

 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Klassrumsensemble/ ackordspel

 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Instrumentspel - trummor/bas


Kunskapskrav:

Spela/ackompanjera


Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

v. 10

 Klassrumsensemble/ ackordspel (se ovan)

Klassrumsensemble/ ackordspel

(se ovan)

Instrumentspel - trummor/bas

(se ovan)

v. 11

Lyssningsövning / liveklipp

 

Kunskapskrav:

Resonera om musicerande

Upplevelser och påverkan av musik

Musikaliska instrument

 

Centralt innehåll:

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.


Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik


Musikframträdande

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Lyssningsövning / liveklipp

 

Kunskapskrav:

Resonera om musicerande

Upplevelser och påverkan av musik

Musikaliska instrument

 

Centralt innehåll:

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.


Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik


Musikframträdande

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Utomeuropesik musik - Oceanien


Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument


Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag


Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.


Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer


Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

v. 12

 Lyssningsövning / liveklipp


(se ovan)

Lyssningsövning / liveklipp


(se ovan)

Ackordspel / piano och/eller gitarr


Kunskapskrav:

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

v. 13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

v. 14

Instrumentspel

 

Kunskapskrav:

Spela/ackompanjera

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Instrumentspel - trummor

 

Kunskapskrav:

Spela/ackompanjera

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Resonera om musik /

Upplevelser och påverkan av musik

 

(se ovan)

v. 15

Resonera om musik / Upplevelser och påverkan av musik 

Kunskapskrav:

Resonera om musicerande

Upplevelser och påverkan av musik

Musikaliska instrument

Centralt innehåll:

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang. 

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik

Musikframträdande 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Europeisk musik - Grekland 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument

Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Resonera om musik / Upplevelser och påverkan av musik

Kunskapskrav:

Resonera om musicerande

Upplevelser och påverkan av musik

Musikaliska instrument

Centralt innehåll:

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang. 

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik

Musikframträdande

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

v. 16

Svensk musik


Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument


Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

 

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.

 

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer


Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Instrumentspel - gitarr

 Kunskapskrav:

Spela/ackompanjera

 

Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Utomeuropeisk musik - Indien

 

Kunskapskrav:

Delta i gemensam sång

Musikaliska karaktärsdrag

Musikaliska instrument

 

Centralt innehåll:

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag

 

Hur musik används för påverkan och rekreation i olika rituella sammanhang.

 

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer

 

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela

 

Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

 

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

v. 17

Timing

Kunskapskrav:

Timing

Spela/ackompanjera


Centralt innehåll:

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner


Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Instrumentspel - bas


Kunskapskrav:

Spela/ackompanjera


Centralt innehåll:

Sång, melodispel och akompanjemang i ensembleform i olika genrer


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Timing

Kunskapskrav:

Timing

Spela/ackompanjera


Centralt innehåll:

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner


Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel


Syfte:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

v. 18

Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas) 

Test europeisk musik

Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas)

v. 19

Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas)

Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas)

Test utomeuropeisk musik

v. 20

 Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas)

Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas)

Disponibel lektion

(vad som behövs bedömas)

v. 21

 Musikal (vikarie)

Musikal (vikarie)

Musikal (vikarie)

v. 22

 Musikal (vikarie)

Musikal (vikarie)

Musikal (vikarie)

v. 23

 Musikal (vikarie)

Musikal (vikarie)

Musikal (vikarie)

v. 24

Sista veckan

Sista veckan

Sista veckan

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: