Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sparks 8 Unit 3

Skapad 2019-01-05 13:38 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Reading skills (Sparks books)
Grundskola 8 Engelska
Unit 3 i Sparks Focus: reading skills

Innehåll

Under följande veckor jobbar vi i Sparks (TB+WB) med fokus på läsförståelse. Planeringen hittar ni nedan: 

 

                                                        Unit Plan 3-Homes

                                                             Sparks 8

To each unit we have made a summary of the core content but rephrased it to make it interesting for the students.

In this unit you will:

1.      Sharpen your reading skills

 

2.      Compare and contrast homes from around the world

 

3.      Discuss attitudes to homelessness

 

4.      Buy or sell a house

 

5.      Find out more about hi-tech homes

 

6.      Become a pronoun expert

 

 

Text Type

Regional Variant (in the texts)

Content of Communication

 

Learning Goals

Grammar

1.1

Presentations

Canadian

South African

Peruvian

Australian

English

Learn about:

1.      Homes in different parts of the world

 

Learn how to

2.      Discuss and justify your opinion

3.      Reflect on different living conditions

4.      Write an email

5.      Buy or sell a house

Demonstrative

pronouns

1.2

Diary

British

English

Learn about:

1.      Homelessness and attitudes towards homeless people

 

Learn how to:

2.      Discuss and justify your opinions

3.      Write a diary

 

 

2.1

Instructions

American

English

 

Learn about:

1.      Household gadgets

2.      Good instructions

 

Learn how to:

1.      Discuss and justify your opinions

2.      Do some research on gadgets and their instructions

Relative pronouns

2.2

Short story

British

English

Learn about:

Technical gadgets

How young people can teach the old about ICT

 

Learn how to:

Discuss and justify your opinions

Reflect on the technical development

Write a magazine article for elderly people

 

 

In this unit there are many different types of texts where you will practice reading skills.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska Läsförståelse 7-9

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvudsakliga innehållet i texten och väsentliga detaljer i texten.
Förstår både helhet och detaljer i texten. Uppfattar textens budskap och/eller poäng.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer med textens
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten.
Dina svar
Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad.
Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför).
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll.
Kopierar delar av texten i sina svar. Kan formulera svar på svenska om så krävs.
Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: