👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnfysik

Skapad 2019-01-05 13:54 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Fysik
Planering och bedömning för området kärnfysik.

Innehåll

Ur läroplanen lgr11

Genom undervisningen i ämnena fysik och kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik och kemi, och

  • använda fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska och kemiska samband i naturen, samhället och inuti människan.

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i fysik att tas upp:

  • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

  • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

  • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

  •  

Under detta arbetsområde kommer följande centrala innehåll ur kursplanen i kemi att tas upp:

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

  • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Mål för arbetsområdet

När det gäller kärnfysik ska du lära dig mer om atomer och hur de kan sönderfalla för att ge upphov till strålning. Du ska kunna förklara hur fission och fusion sker, samt för- och nackdelar med dessa processer. Du ska veta hur ett kärnkraftverk fungerar samt andra användningsområden för strålning.

Arbetsformer och bedömning

 

Under detta området kommer vi att ha genomgångar och titta på film. Vi kommer också att jobba med frågor ur boken och olika diskussionsuppgifter, både enskilt och i grupp. Området kommer att bedömas genom ett enskilt, skriftligt arbete.

Matriser

Fy
Kärnfysik

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förklara vad strålning är.
Uppgift 6, 7 och 8
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Förändring av levnadsvillkor
Uppgift 11
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Energikällor
Motiverar ett ställningstagande
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Energikällor
Anpassa ett brev till ett syfte.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.