Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-01-05 15:26 i Fontinskolan Kungälv
En planering om kristendomen med tillhörande lärandematris.
Grundskola 4 Religionskunskap
Religion är när flera tror på samma sak om t.ex. gudar, andar eller andra övernaturliga fenomen, livets mening samt hur man ska leva. Man tror också ofta på ett liv efter döden. De fem största religionerna utifrån både antal anhängare (de som tror) samt spridning över världen, anses vara Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism och Buddism. Du ska nu få repetera och lära dig om Kristendomen samt hur det gick till när denna religion kom till Sverige.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* När kristendomen kom till Sverige och hur det gick till

* Kristendomens heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler

* Kristendomens högtider och traditioner

* Kristna berättelser

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Söka information och värdera källor

 

Begrepp:

religion, livsåskådning, världsreligion, helig, ritual, levnadsregel, tradition, högtid, symbol, profet, skrift, monoteistisk, polyteistisk, ateist, tempel, altare, kyrka, förkunnare, bibeln, gamla testamentet, nya testamentet, abrahamitiska, katolska, ortodoxa, protestantiska

Förmågor som du kommer att få arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter och skillnader

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen på olika sätt

 

 Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

 

* Valfritt arbetssätt och redovisningsform (samt ev. google forms)

* Genom att delta i diskussioner

 

Detta kommer att bedömas:

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter på lektionstid

* Ditt användande av begrepp

* Ditt sökande och användande av information och källor

* Hur du klarar skriftliga och muntliga läxförhör/test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendomen, en lärandematris

Kristendomen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Religion
Du berättar vad religion är och vilken som är den största religionen i Sverige.
 • Re
Jag förklarar vad religion är och berättar vilken religion som är vanligast i Sverige.
Jag förklarar vad religion är och ger minst tre exempel. Jag berättar vilken religion som är vanligast i Sverige.
Jag förklarar vad religion är och ger minst fem exempel. Jag förklarar vad religion är och berättar vilken religion som är vanligast i Sverige.
Kristendomen i Sverige
Du berättar hur kristendomen har påverkat/påverkar samhället och hur samhället har påverkat/påverkar kristendomen.
 • Re
Jag ger minst ett exempel var på hur kristendomen har påverkat/påverkar samhället och minst ett exempel var på hur samhället har påverkat/påverkar kristendomen.
Jag ger minst tre exempel var på hur kristendomen har påverkat/påverkar samhället och minst tre exempel var på hur samhället har påverkat/påverkar kristendomen.
Jag ger minst fem exempel var på hur kristendomen har påverkat/påverkar samhället och minst fem exempel var på hur samhället har påverkat/påverkar kristendomen.
Heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler
Du berättar om kristendomen.
 • Re  4-6
Jag berättar minst fyra saker om kristendomens heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Jag berättar minst åtta saker om kristendomens heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Jag berättar minst 12 saker om kristendomens heliga platser, rum, ritualer och levnadsregler.
Högtider och traditioner
Du berättar om olika högtider, traditioner och berättelser från kristendomen.
 • Re  4-6
Jag berättar om minst tre saker om högtider traditioner och berättelser från kristendomen.
Jag berättar om minst sex saker om högtider traditioner och berättelser från kristendomen.
Jag berättar om minst nio saker om högtider traditioner och berättelser från kristendomen.
Ord och begrepp
Du använder viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om religion (religion, livsåskådning, världsreligion, helig, ritual, levnadsregel, skrift, tradition, högtid, symbol, profet, förkunnare, kyrka, tempel, altare, monoteistisk, polyteistisk, ateist, abrahamitiska, bibeln, gamla testamentet, nya testamentet, katolska, ortodoxa, protestantiska).
Jag kan hälften av begreppen genom att jag kopplar ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag kan mer än hälften av begreppen genom att jag säger begreppet när jag hör förklaringen samt använder mig av begreppet på rätt sätt.
Jag kan alla begreppen genom att jag förklarar begreppen samt använder mig av begreppen på rätt sätt.
Information och källor
Du söker information om religioner från olika källor källkritiskt.
Jag söker information från minst två källor och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från minst tre källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från minst tre källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: