Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens mat

Skapad 2019-01-05 16:13 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola F – 9 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

 

 

Förväntat resultat

Du planerar och tillagar en måltid som speglar en mattradition

Du resonerar om hållbara konsumtionsval (socialt och ur ett miljöperspektiv)

Du resonerar om olika mattraditioner deras ursprung och betydelse

 

Undervisning/arbetsformer

Genomgångar, filmer, använda och värdera olika källor, praktiskt arbete

Examinationsuppgift

https://docs.google.com/document/d/1Fqcr6klkbilVYVDLSl5uqkmGgnNqna_gHqgWQ17rhmc/edit

Mall för utvärdering HEM

https://docs.google.com/document/d/1fj8u3kpa1Of921MBcbVNnzyqRTW-kPGa1pdPmJW3c9s/edit

 

Bedömning

 

Du kommer att bedömas utifrån hur du kan arbeta i ett kök, vilken hänsyn du tar till hälsa, ekonomi och miljö både i ditt arbete i köket och i din planering och utvärdering. I köksarbetet tittar jag på hygien, ordning, hur du hanterar råvaror och tillagningsmetoder samt hur du hanterar avfall och eventuella rester. I utvärderingen tittar jag på hur du använder dina faktakunskaper, hur du resonerar kring hälsa, ekonomi, miljö (mattraditioners betydelse) och förklarar med djup och bredd. Se bedömningsmatriser.

 

Matriser

Hkk
Hkk praktik

Rubrik 1

E
C
A
Planera
Du behöver ibland hjälp med att planera arbetet.
Du är självgående. Du väljer en passande metod för önskat resultat. Du ändrar ibland om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett önskat/planerat resultat.
Du är helt självgående. Du väljer en passande metod för önskat resultat. Du ändrar om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett önskat/planerat resultat.
Genomföra
Du behöver lite hjälp att förstå och anpassa recept. Följer recept till största del. Du använder måtten korrekt, ibland med handledning. Du arbetar med visst flyt. En del moment sker i planerad ordning. Tiden räcker nästan för uppgiften.
Du behöver ingen hjälp att förstå och anpassa recept. Du använder måtten korrekt. Ditt arbetet flyter på. De flesta moment görs i planerad ordning. Tiden räcker för alla moment i uppgiften.
Du behöver ingen hjälp att följa och anpassa recept Du förändrar det medvetet, samt motiverar varför. Du använder måtten korrekt. Du arbetar helt med flyt. Alla moment görs i en medveten ordning så att resultatet blir det önskade. Tiden används effektivt och genomtänkt och räcker för alla moment.
Redskap
Du använder redskap säkert. Du väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver handledning ibland.
Du använder redskap säkert. Du väljer på egen hand lämpliga redskap.
Du använder redskap säkert. Du väljer på egen hand lämpliga redskap. Hittar lämpliga alternativ om visst redskap saknas.
Hygien
Du diskar ”rätt”, genom att använda en diskmetod. Du får det mesta rent och snyggt i köket med hjälp av viss handledning. Du håller god hygien, (Exempel: tvätta händer, skölja livsmedel, diska redskap och tvätta händer mellan olika livsmedel).
Du diskar ”rätt”, genom att använda en diskmetod. Du kan planera ditt efterarbete. Lämnar köket rent och snyggt. Du håller god hygien, (Exempel: tvätta händer, skölja livsmedel, diska redskap och tvätta händer mellan olika livsmedel).
Du diskar ”rätt”, genom att använda en diskmetod. Du kan planera ditt efterarbete självständigt. Allt mycket snyggt och rent. Du håller god hygien, (Exempel: tvätta händer, skölja livsmedel, diska redskap och tvätta händer mellan olika livsmedel).
Miljö
Du visar att du tänker på miljön när du jobbar praktiskt. Behöver handledning ibland. (Exempel: Använder lite diskvatten, lite diskmedel stänger av vattenkranen, använder lock på kastrullen, sorterar förpackningar, slösar inte med råvaror, slänger ingen mat i onödan)
Du visar att du tänker på miljön när du jobbar praktiskt. Behöver ingen handledning. (Exempel: Använder lite diskvatten, lite diskmedel stänger av vattenkranen, använder lock på kastrullen, sorterar förpackningar, slösar inte med råvaror, slänger ingen mat i onödan)
Du är självgående och har genomgående ett miljötänk i det praktiska arbetet. (Exempel: Använder lite diskvatten, lite diskmedel stänger av vattenkranen, använder lock på kastrullen, sorterar förpackningar, slösar inte med råvaror, slänger ingen mat i onödan)
Ekonomi
Du arbetar så att du sparar på energi och resurser. Behöver handledning ibland. (Exempel: Använder lite diskvatten, lite diskmedel stänger av vattenkranen, använder lock på kastrullen, sorterar förpackningar, slösar inte med råvaror, slänger ingen mat i onödan)
Du arbetar så att du sparar på energi och resurser. Behöver ingen handledning. (Exempel: Använder lite diskvatten, lite diskmedel stänger av vattenkranen, använder lock på kastrullen, sorterar förpackningar, slösar inte med råvaror, slänger ingen mat i onödan)
Du arbetar genomgående energi- och resurssparande. (Exempel: Använder lite diskvatten, lite diskmedel stänger av vattenkranen, använder lock på kastrullen, sorterar förpackningar, slösar inte med råvaror, slänger ingen mat i onödan)
Hälsa
Du visar att du förstår hur val av livsmedel och metod påverkar hälsan. Du behöver handledning ibland .
Du visar att du förstår hur val av livsmedel och metod påverkar hälsan, utan handledning. Du väger ibland för- och nackdelar av val för hälsa mot varandra.
Du visar att du förstår hur val av livsmedel och metod påverkar hälsan, utan handledning. Du väger för- och nackdelar av val för hälsa mot varandra och motiverar varför.

Hkk
Motivera val HEM

Rubrik 1

Motivera val
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Motivera dina val utifrån hälsa, ekonomi och miljö
Du förklarar dina val utifrån hälsa och ekonomi och miljö. Du förklarar hur du tänker, i ett led. Du använder begrepp som inte förklaras. Förklaringen grundar sig ibland på fakta. Du ger enstaka exempel.
Du förklarar dina val utifrån hälsa och ekonomi och miljö. Du använder begrepp korrekt som förklaras ibland. Du förklarar i två led och ger exempel. Din förklaring grundar sig till största del på fakta och logik
Du resonerar utifrån alla perspektiv (hälsa, ekonomi, miljö) och förklarar hur du tänker. Du använder och förklarar begrepp korrekt. Du ger flera exempel. Förklaringarna ges i flera led (fler än två) Alla förklaringar grundar sig på fakta och logik. Du förklarar utifrån fördelar och nackdelar.
Exempel
Jag valde att laga kikärtsbiffar för att det är bra för miljön. De är billiga och bättre än kött. Kikärtor är klimatsmart mat och därför är det bra att laga.
Jag valde att laga kikärtsbiffar som är ett bra val för hälsa, ekonomi och miljö. De är bra för hälsan eftersom de innehåller fibrer. De är billiga och bra för miljön eftersom det behövs mindre energi att producera än för kött.
Jag valde att laga kikärtsbiffar eftersom det är ett bra val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. De kräver lite energi att producera är billiga att köpa och innehåller bra näringsämnen. Dock produceras inte kikärtor i Sverige utan måste fraktas från andra länder vilket påverkar miljön negativt genom exempelvis utsläpp av avgaser. Trots detta är kikärtor en av de bästa proteinkällorna ur ett miljöperspektiv och därför valde jag att använda dem i min maträtt. Genom att äta kikärtorna tillsammans med bröd får kroppen alla aminosyror som behövs för att bygga protein.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: