👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, Luft, vatten, mark, syror och baser, åk 7 VT 2019

Skapad 2019-01-05 16:59 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi
Du kanske inte tänker på att det finns luft, den syns ju inte. Men om du inte får tillräckligt med luft märker du genast hur nödvändig den är. Utan luft klarar vi oss inte många minuter. Det är bara vanligt vatten säger man ibland, och visst är vatten vanligt. Två tredjedelar av jorden är täckt av vatten och nästan två tredjedelar av en människa består av vatten. Vatten är ett vanligt ämne men vatten har ovanliga egenskaper. Förutom luft och vatten behöver vi också marken för att kunna leva. I jorden odlar vi växter som vi äter. Därför finns det mineraler som vår kropp behöver och från berggrunden utvinner vi olika metaller, som järn och aluminium. Om du biter i en citronklyfta eller ett omoget äpple, smakar det surt. Den sura smaken kommer från syror i citronen och äpplet. Och när du tvättar dig med en tvål, känns det halt mellan fingrarna. Det hala beror på att det finns baser i tvålen.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med luft, vatten, mark samt syror och baser. Vi ska bland annat prata om vilka gaser luft består av samt vilka egenskaper dessa gaser har. Vi ska prata om ozon och ozonlagret samt varför ozonlagret är en viktig förutsättning för livet på jorden. Vi ska läsa om fossila bränslen, deras inverkan på växthuseffekten och om hur den förstärkta växthuseffekten påverkar att klimatet på jorden håller på att förändras. Som ni redan känner till förekommer vattenmolekyler i tre faser. Vi ska repetera detta och prata om de ovanliga egenskaper vatten har. Vi ska läsa om vattnets kretslopp samt om att rent vatten är en bristvara. Vi ska läsa om vattenrening, om hur vatten renas i fem steg. Vi ska läsa om mark och prata om att det i berggrunden finns bergarter, mineraler och malm. Vi ska prata om vad jord egentligen består av samt om hur jordens kretslopp ser ut. Vi ska läsa om syror och baser. Vad en indikator är för något, vad en neutral lösning är samt om hur man kan använda pH-papper och pH-meter för att mäta pH-värdet av en lösning. Vi ska prata om starka- och svaga syror och om den viktiga SIV-regeln. Vi ska även läsa om starka- och svaga baser, vad försurning beror på, hur den uppstår samt hur man kan åtgärda försurning. 

Vi läser texten tillsammans i boken "Kemi direkt" kapitel 2 som heter "Luft, vatten, mark, syror och baser" (sid 44-79). Vi diskuterar innehållet och gör instuderingsfrågorna i texten samt de extra instuderingsfrågor som jag skapat och som finns på Classroom. På Classroom har jag även lagt upp kapitlet som ljudfil så att ni kan lyssna på texterna. 

Vi kommer återigen träna på hur man följer en laborationshandledning, laborerar samt skriver en laborationsrapport. 

Du lär dig att använda för arbetsområdet aktuella begrepp samt ett naturvetenskapligt språk när du skriver laborationsrapporten.

Arbetssätt

 • muntliga genomgångar och diskussioner
 • enskilt och/eller gemensamt arbete med instuderingsfrågor
 • utförande samt utvärdering av laboration
 • laborationsrapportskrivning

Redovisningsform

 • diskussioner
 • laborationsrapport
 • skriftligt prov

Bedömning

Jag bedömer din arbetsprestation på varje lektion. Det jag tittar på är:

 • om du bidrar till att föra diskussionen framåt på lektioner genom frågor och resonemang
 • din förmåga att genomföra samt utvärdera laborationen samt din förmåga att skriva en laborationsrapport
 • huruvida och i vilken utsträckning du använder för arbetsområdet relevanta begrepp i diskussioner, vid arbetet med laborationen samt i laborationsrapporten och i det skriftliga provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Luft, vatten, mark, syror och baser

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Laborationsteknik
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningen använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsrapportskrivning
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftlig rapport.
Begrepp
Eleven visar sina kemiska kunskaper i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven visar sina kemiska kunskaper i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven visar sina kemiska kunskaper i laborations-instruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Ämneskunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska fenomen. Detta visas i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner.
Eleven har goda kunskaper om kemiska fenomen. Detta visas i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om kemiska fenomen. Detta visas i laborationsinstruktion, laborationsrapport, vid skriftligt prov samt i diskussioner.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.