👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2019-01-06 07:06 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Islam är den näst största av världsreligionerna. Här kommer vi att lära oss de centrala tankegångarna inom religionen. Hur påverkar religionen muslimers liv? Vad skiljer och vad förenar olika tolkningar av islam? Hur ser förhållandet till judendomen och kristendomen ut? Hur har religion och samhälle påverkat varandra under islams historia?

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I din vardag möter du människor från olika kulturer och religioner. För att förstå dem behöver du ha kunskap om deras tro, levnadssätt och högtider.

 I LGR11 står det också att eleverna ska få möjlighet att kritiskt granska källor och samhällsfrågor med koppling till religion och andra samhällsfrågor.

 Du ska kunna reflektera över olika livsfrågor, din identitet och etiska förhållningssätt för att förstå ditt eget och andra människors sätt att leva.

 

 Du ska kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa traditioner.

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

-   Centrala tankegångar inom världsreligionerna

-    Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

-    Huvuddragen i världsreligionernas historia

-    Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

.    Religionens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt Förhållningssätt.

-Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen till exempel om religionsfrihet.

 -  Etiska frågor och människosyn.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Undervisningen på detta arbetsområde kommer att bestå av genomgångar, filmer, diskussioner, läxförhör och ett avslutande prov.

 

 Du visar dina kunskaper och förmågor genom att delta i diskussioner och kommunicera med lärarna om islam under lektionerna. Du visar också dina kunskaper och förmågor på källkritisk övning och prov.

Korta mål och begrepp kopplade till arbetsområdet

 

Du kunna förklara begrepp som

Islam, Muslim, Allah, Moské, minaret, iman, Mekka, Kaba

Koranen, sura, sharia, Sunna, Hadith, Ramadan, Vallfärd,

    Trosbekännelse, Shiamuslim, Sunnimuslim, Burka, hijab,       Jihad, Islamofobi, Zakat, salat

 

 

·         Du ska ha kunskap om muslimernas tro, syn på Gud, liv och död

 

·         Du ka ha kunskap om muslimernas heliga skrift Koranen och hur man ska leva enligt den.

 

·         Du ska ha kunskap om islams historia t.ex. veta hur Koranen kom till, Mohammeds liv, Mekkas betydelse mm.

 

·         Du ska känna till de fem pelarna och några muslimska högtider t.ex. Ramadan.

 

·         Du ska känna till olika inriktningar inom islam och känna till i vilka länder de flesta muslimer finns

 

·         Du ska känna till symboler som är typiska för islam

 

·         Du ska kunna jämföra och islam med någon annan av de religioner som vi läst om.

 

·         Du ska kunna resonera kring hur muslimernas sätt att leva påverkar samhället och hur samhället påverkar deras liv och möjligheter att utöva sin tro. Ge exempel på där muslimer är i majoritet/minoritet och hur dessa länder styrs. Hur används sharialagarna t.ex.? Hur är det att vara muslim i Sverige?

 

 

  

 Bedömningsmatris  Islam

 

 

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Islams grunder

 

Visar grundläggande kunskaper om Islam och centrala tankegångar dvs. hur ser man på Gud, livet och döden.

 

Du har baskunskaper om heliga platser, ritualer och regler. Du kan beskriva på ett enkelt sätt vad en muslim tror på.

Visar goda kunskaper om Islam och centrala tankegångar

dvs. hur ser man på Gud, livet och döden.

 

Du har bra baskunskaper om heliga platser, ritualer och regler. Du kan beskriva på ett utvecklat sätt vad en muslim tror på.

Visar mycket goda kunskaper om Islam och centrala tankegångar.

 

Du har mycket bra baskunskaper om heliga platser, ritualer och regler. Du kan beskriva på ett mycket väl utvecklat sätt vad en muslim tror på.

Likheter och skillnader

För enkla resonemang om likheter och skillnader mellan Islam och andra religioner.

 

För utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan Islam och andra religioner.

 

För välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan Islam ochandra religioner.

 

Resonera, analysera och argumentera

Kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

 

Med detta menas att du kan ge exempel på och resonera på ett enkelt sätt hur samhället påverkas av lagar och regler av exempelvis Koranen.

Kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

 

Med detta menas att du kan ge exempel på och resonera på ett utvecklat sätt hur samhället påverkas av lagar och regler av exempelvis Koranen.

Kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

Med detta menas att du kan ge exempel på och resonera på ett mycket utvecklat sätt hur samhället påverkas av lagar och regler av exempelvis Koranen.

Källkritik. Du letar information på olika sätt och granskar källorna kritiskt.

Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Du visar att du kan värdera olika källors trovärdighet.

Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Du visar tydligt att du kan värdera olika källors trovärdighet att du använder dem på ett väl fungerande sätt.

Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.

 

Du visar tydligt att du kan värdera olika källors trovärdighet, att du kan se syftet bakom och att du kan använda källorna på ett väl fungerande sätt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Matris Religion 7-9

E
C
A
Grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Centrala tankegångar
Eleven visar sin kunskap genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Eleven visar sin kunskap genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tanke- gångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter-skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar
Religion-samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religio- ner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Livsfrågor
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.