Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT19 Musik Åk 1-3

Skapad 2019-01-06 10:33 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 1 – 3 Musik
Vi kommer lära oss och öva på grundläggande instrumentkunskaper inom t.ex. piano och gitarr. Vi kommer också att sjunga sånger, öva på att memorera texter och spela tillsammans i större och mindre grupper. De teoriområden vi jobbar med under terminen är bland annat: olika instrument och orkestrar, musik från världens alla hörn samt frågan om vem som äger all musik.

Innehåll

Undervisningsinnehåll: 

Melodi- och ackordsspel med piano. 

Melodi- och ackordsspel med gitarr och elbas. 

Grundläggande kunskaper i rytm, takt samt i trumspel. 

Ensemblespel (spela tillsammans i mindre och större grupper). 

Olika former av gruppsång som t.ex. unisont och kanon.

Intrumentkännedom samt kunskaper i hur olika instrument är uppbyggda. 

Kunskaper samt kännedom om musikstilar från olika kulturer och från jordens all hörn.

Diverse musiklekar. 

 

Undervisningens syften (hämtat från Läroplanen):

 

Musikskapande och muscicerande:

 

Musikens verktyg:

 

 Musikens sammanhang och funktioner:

 

 

Matriser

Mu
Musik 1-3

Följande förmågor utvecklas i musikämnet........

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spela och sjunga
Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.
  • Mu
Deltar i enkla former av spel och sång tillsammans med andra
Deltar i spel och sång och anpassar med stöd sitt spelande och sjungande efter takt/rytm.
Deltar i spel och sång, anpassar sitt spelande och sjungande efter takt/rytm och tar hänsyn till vad de andra i gruppen spelar.
Musikskapande
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
  • Mu
Kan med hjälp gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på egen hand gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på ett enkelt sätt kombinera olika former för att uttrycka musik.(bild, ljud, rörelse och dans.)
Samtala och beskriva
musikupplevelser och musikens påverkan. beskrivningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
  • Mu
Kan samtala kring musikupplevelser.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer
Musikstilar
musikstilar från olika tidsepoker samt olika delar av världen.
  • Mu
Känner till några olika musikstilar och kan namnge några av deras karaktäristiska drag.
Känner till några olika musikstilar från olika tidsepoker och delar av världen samt kan namnge några av deras karaktäristiska drag.
Känner väl till flera olika musikstilar från olika tidsepoker och olika delar av världen samt kan beskriva och samtala kring hur deras karaktäristiska drag skiljer sig åt.
Instrumentkännedom
  • Mu  1-3
Känner till och kan namnge några olika instrument.
Känner till och kan namnge olika instrument från flera instrumentfamiljer samt kan identifiera hur de låter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: