👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sö: Flodkulturerna åk 7 v. 2-5

Skapad 2019-01-06 10:59 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta i mindre arbetsgrupper och fördjupa oss i civilisationernas början runt stora floder.

Innehåll

Material: 

Clio arbetsområdet Flodkulturerna 

Uppgifter: 

Texter och aktiviteter både enskilt och i grupp.

Redovisning i basgrupper där alla får ta del av varandras fördjupningsarbeten. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
    Hi  E 9
  • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
    Hi  E 9
  • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Hi  E 9