👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens utveckling i Sverige

Skapad 2019-01-06 11:21 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Varför är inte Sverige ett katolskt land och varför är inte Midgård centralt längre?

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att: 

Vi ska få en förståelse för hur kristendomen har format det svenska samhället men också hur det svenska samhället har format religionen ”kristendomen”. Detta har även påverkat de svenska medborgarnas identitetsskapande och livsstilar – men på vilket sätt ska vi nu ta reda på. 

 

Det centrala innehållet för våra nya kunskaper kommer vara: 

• Utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

• Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. 

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider  

• Hur kristendomen och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och 

livsstilar. 

 

De kunskaper och förmågor vi kommer arbeta med är att kunna: 

  • Analysera religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa 

  • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället 

  • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet 

 

Genomförande: 

Vi kommer de första lektionerna att ta viktiga anteckningar från religionsboken och ett religionshäfte. Från dessa anteckningar kommer vi sedan att skriva individuella texter som handlar om hur kristendomen och det svenska samhället har påverkat varandra samt hur kristendomen utvecklats i Sverige.  

 

Bedömningen: 

Bedömningen av våra nya kunskaper kommer att ske i relation till kunskapskraven. Våra nya kunskaper kommer att testas genom att vi skriver en inlämningsuppgift som handlar om Kristendomen utveckling i Sverige” se arbetsuppgiften. 

Uppgifter

  • Kristendomens utveckling i Sverige