👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La comida española

Skapad 2019-01-06 12:33 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde lär vi oss ord för vanliga spanska maträtter och drycker, hur man beställer mat på restaurang och hur man följer och förstår ett recept på spanska. Vi lär oss och om den spanska matkulturen och hur den skiljer sig från den svenska.

Innehåll

Hörförståelse

Kunna förstå vad en kypare säger och kunna förstå ett samtal mellan en kypare och en gäst på en restaurang

Läsförståelse

Kunna läsa och förstå en text om spansk matkultur
Kunna läsa och följa ett spanskt recept
Kunna läsa och förstå en meny på spanska

Grammatik/ordkunskap

Futurum

Ord för mat och dryck

Verb som beskriver hur mat ska tillagas

 

Skriva

Kunna beskriva vad man gillar för mat, inte gillar, vad man äter till frukost, lunch och middag.

Tala

Kunna beställa mat på restaurang

 

Matriser

M2
La comida española

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska kunna förstå en text som beskriver spansk matkultur samt kunna läsa en meny och ett recept på spanska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Du ska förstå vad en dialog mellan personer på en restaurang
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska skriva en text där du berättar om vad du gillar och inte gillar för mat och vad du äter till frukost, lunch och middag
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
Du ska formulera dig och kommunicera i tal
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du ska kunna beställa mat på en restaurang
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kommentera och jämföra
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
Du ska känna till något om den spanska matkulturen och jämföra den med den svenska
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.