Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentspel åk.5

Skapad 2019-01-06 13:07 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi lär oss spela en låt tillsammans och utmanar våra kunskaper!

Innehåll

Tidsperiod

     v.2-11

Övergripande mål och riktlinjer

Övriga förmågor: samarbete, kommunikativ, begreppslig, metakognitiv

Perspektiv: internationellt, etiskt

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

 • ·       Sjunga

  ·       Spela ackord, rytm, melodi och bas

  ·       Spela tillsammans och anpassa sig efter helheten

  ·       Förstå symboler, noter och beteckningar

  ·       Bedöma musicerande

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Delta aktivt under lektionerna i övning och spel på instrument samt sång

-          Använd ord och begrepp när du samtalar om musik

-          Bedöm dig själv utifrån lärandematris och ge förslag på hur du kan bli bättre

Feedback:

-         Muntligt under lektionen till varje elev

-         Hela gruppen reflekterar när vi spelar tillsammans 
       Bedömning och utvärdering under processen samt i slutet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

-         Vi spelar gitarr, piano, trummor, bas och sjunger tillsammans.

Vi lyssnar och härmar.

Vi övar både i grupp och enskilt med att lära oss hur man spelar varje instrument och hur man gör när man spelar i grupp.

Vi jobbar med puls/takt och begrepp/ord som har med musicerande att göra.

Vi tränar på att bedöma sig själv och andra i musicerandet och ge förslag på hur man kan jobba för att det ska bli bättre. Bland annat genom kamratrespons och lyssningsexempel.

Viktiga ord och begrepp:

 

Ackord                      Melodi                          Tab                            Takt

Puls                           Komp                           Tajming                     Tempo

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Instrumentspel åk.5

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Har ännu inte visat att jag kan delta i sång och försöka att sjunga/ behöver träna mer
Jag hörs, kan sjunga tillsammans med andra och är ganska säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin
Jag hörs, kan sjunga tillsammans med andra och är säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin
Jag hörs, kan sjunga själv eller med några få och är mycket säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin
Trummor
Har ännu inte visat att jag kan spela ett enkelt trumkomp/behöver träna mer
Jag kan spela ett enkelt trumkomp
Jag kan spela ett enkelt trumkomp i puls
Jag kan spela ett enkelt trumkomp i puls hela låten, räkna in och göra ett enkelt fill in
Bas
Har ännu inte visat att jag kan spela några toner på bas/ behöver träna mer
Jag hittar några toner på bas
Jag kan spela nästan hela låten i puls
Jag kan spela hela låten i puls
Ackord
Har ännu inte visat att jag kan spela några ackord/behöver träna mer
Jag kan spela några ackord på gitarr/piano
Jag kan spela några få ackord i puls med flyt
Jag kan spela flera ackord i puls med flyt
Spela tillsammans
Har ännu inte visat att jag kan spela tillsammans med andra/behöver träna mer
Jag kan spela och sjunga med ganska bra tajming. Jag lyssnar och försöker följa vad de andra spelar
Jag spelar och sjunger med bra tajming och en stil som passar. Jag lyssnar och försöker spela så det passar bra ihop med vad de andra spelar
Jag spelar och sjunger med mycket bra tajming och en stil som passar. Jag lyssnar och försöker spela så det passar mycket bra ihop med vad de andra spelar
Bedöma
Har ännu inte visat att jag kan bedöma mitt eget spel/behöver träna mer
Jag kan bedöma mitt eget spel på ett enkelt sätt
Jag kan bedöma mitt eget spel på ett utvecklat sätt och ge förslag på hur det kan bli bättre
Jag kan bedöma mitt eget och andras spel på ett välutvecklat sätt och ge förslag på hur det kan bli bättre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: