Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2019-01-06 13:13 i St Mellby skola Alingsås
En pedagogisk planering av vintern som arbetsområde.
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild NO (år 1-3) Teknik
Visst är det härligt med vinter! I alla fall när det är snö... Men måste det vara snö för att det ska vara vinter? Vad är vinter? Och hur överlever djur och växter under vintern?

Innehåll

Arbetsområde: 

I detta roliga arbetsområde kommer vi att titta närmare på vintern och vad den årstiden innebär. Vi kommer att prata om allt från olika kännetecken på vinter till hur djuren och växterna har det på vintern.Vi kommer också att använda denna årstid för att förklara tyngdkraft och friktion med hjälp av vintern.

 

Konkreta mål:

Du ska :

 • beskriva hur man känner igen vintern. 
 • känna till djur och växter i närmiljön och hur de lever under vintern.
 • lära dig begreppen tyngdkraft och friktion och förstå vad de innebär.
 • känna till några tekniska hjälpmedel som används på vintern.

Bedömning:

Du ska kunna: 

 • berätta olika kännetecken på att det är vinter.
 • berätta hur några djur lever under vintern.
 • beskriva tyngdkraft och friktion utifrån de experiment vi gjort.
 • beskriva något tekniskt föremål som vi använder på vintern.

Undervisning:

Vi ska:

 • samtala om hur man känner igen vintern.
 • lära om hur några olika djur gör för att överleva vintern.
 • undersöka tyngdkraft och friktion samt olika tekniska föremål man använder på vintern.
 • läsa olika faktatexter som handlar om vintern.
 • se på filmer med fakta om vintern

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: