👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book Circle year 9

Skapad 2019-01-06 13:28 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Gruppläsning med syfte att träna elevernas läsförståelse med vikt på muntliga diskussioner.
Grundskola 9 Engelska
En uppgift som går ut på att läsa skönlitterära verk på engelska samt att diskutera utifrån det lästa.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Målet med bokcirkeln är att öva på att förstå skriven engelska samt att kunna diskutera innehållet i texten med andra.

Mål

Ni ska träna på att läsa längre texter och att diskutera runt varierande ämnen.

Undervisning

Ni får i grupper om 3-4 elever samma novell och ska var och en för sig läsa novellen för att sedan diskutera innehållet med varandra. Vi delar upp novellerna i fyra delar som är läxa varje vecka. Varje elev kommer också att få en speciell uppgift till varje diskussionstillfälle. Efter varje samtal byter ni i gruppen uppgift. Varje gruppdiskussion ska spelas in med quick time ljudinspelning och publiceras på unikum. Följande roller ska ni förbereda till varje möte:

Discussion leader: leder mötet, hälsar välkomna, fördelar ordet och ser till att alla redovisar sitt uppdrag. Du ansvarar för att fördela arbetsuppgiften till nästa gång, samt att gruppen diskuterar vilken som är den viktigaste händelsen i avsnittet och också vad ni tror kommer hända härnäst.

Summarizer: har förberett och berättar en sammanfattning om vad som hänt i historien i det avsnitt som lästs till mötet.

Character tracer: tittar närmare på en karaktär i texten och har förberett att berätta om den här personens personlighet, roll i berättelsen och vad du tror kommer hända med honom/henne.

Creative connector: hitta kopplingar mellan boken och världen utanför. Koppla det du läst till ditt eget liv: saker du sett, hört eller upplevt. 1.  Återberätta den scen i novellen som du kopplar till genom att på ett enkelt sätt summera scenen. 2. Sedan berättar du vad det påminner dig om. 3. Slutligen påpeka likheter och skillnader.

Extra; Word finder: hitta ca 10 intressanta ord eller fraser i veckans text. Skicka ut dem till gruppen och förbered att diskutera betydelse, synonymer mm under gruppdiskussionen. Förbered ev. ett litet förhör på veckans ord.

Arbetet kommer att hålla på under 2-3 veckor

Arbetet kommer att avslutas med ett läsförståelsetest.

 

Eva & Heléne

 

 

Formell del

Övergrpande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskraven

Uppgifter

 • Book circle session 4! Last one!

 • Book Circle 3

 • Book Circle 2

 • Book Circle 1

 • Book circle 2

 • Book circle 3

 • Book circle 1, week 10

 • Book circle session 1

 • Book circle session 2

 • Book circle session 3

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska Lgr11 (grundmatris)

F
E
C
A
Ny aspekt
Förstå skrift Denna aspekt bedöms genom ett läsförståelsetest efter perioden
Eleven kan förstå något av det huvudsakliga innehållet och uppfatta några detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Ny aspekt
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att mycket översiktligt redogöra för och i någon mån diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att mycket kortfattat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för och diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Ny aspekt
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i någon mån välja och använda sig av någon enkel strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Ny aspekt
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig i viss mån begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt i viss mån anpassat till syfte och mottagare
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte och mottagare