Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Algebra

Skapad 2019-01-06 13:35 i Håstensskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra är ett viktigt verktyg i matematiken. Att upptäcka matematiska mönster, formler och samband ger eleverna tilltro till sin förmåga och möjligheter att lösa matematiska problem. Algebra är ett sätt att beskriva en vardaglig situation med matematikens uttrycksformer, vi går från det konkreta till det abstrakta. Algebraundervisningen ger eleverna förutsättningar och en grund för vidare studier i matematik.

Innehåll

Innehåll:

Vi ska arbeta med uttryck och hur de används för att beskriva verkligheten. Ni ska förstå variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och formler. Ni ska lära er att förenkla uttryck som innehåller parenteser och olika räknesätt. Ni behöver även kunskaper om negativa tal. Ni ska lära er att beskriva, konstruera och uttrycka mönster med ord, bilder och en formel. 

 

Konkreta kunskapskrav:

·       Förstå variabel-begreppet i ett matematiskt uttryck, formel.

·       Kunna skriva och tolka uttryck.

·       Kunna räkna ut värdet av ett uttryck.

·       Tolka och beskriva mönster i talföljder och bilder, beskriva det med ord, matematiskt resonemang och med ett uttryck.

·       Kunna teckna och förenkla algebraiska uttryck.

·       Kunna metoder för att förenkla algebraiska uttryck med flera räknesätt, parenteser och tal i potensform.

·       Kunna räkna med negativa tal.

·       Tolka och använda matematiska uttryck och formler.

·       Lösa problem med hjälp av uttryck och formler

·       Kunna förstå det algebraiska sättet att skriva, t.ex 4x = 4×x, 4(4x+2) = 4×(4x+2)

 

Begrepp:

algebraiskt uttryck, variabel, värdet av ett uttryck, mönster, förenkla, parentes, potens, negativa tal

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: