Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens musik åk.4

Skapad 2019-01-06 13:36 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Musik
Vad är det som gör att musik låter som det kommer från en viss del av världen? Vi ska lyssna, samtala om, spela/sjunga och skapa musik från olika delar av världen.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vt -19

Övergripande mål och riktlinjer

 • Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt)
 • Övriga förmågor: samarbete, kommunikativ, begreppslig, kreativ

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål)

att kunna sjunga och spela i olika stilar 

att delta i dans 

att skapa musik 

att samtala om musik i olika former 

att känna igen olika karaktärsdrag i musiken

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

-          Genom att delta i samtal och diskussioner

-          Spela och sjunga de låtar vi jobbar med

-          Delta i dans

       Skapa musik

-          Ett skriftligt eller muntligt prov

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

-träna sång och spel i olika former

-rösten som instrument-träna på att sjunga

-lära oss rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och skapa 

-förstå musiksymboler, noter och ackordbeteckningar

-lära oss om folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

Vi lyssnar på musik från olika länder, både folkmusik och populärmusik.
Vi samtalar om hur det låter och vad som är typiskt i den musiken.
Vi har en melodifestival där ni är jury och bedömer olika länders nationalsånger.
Vi spelar och sjunger låtar från olika delar av världen och lär oss någon dans.
Vi testar att skapa musik som låter annorlunda.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Världens musik åk.4

Sång och spel

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Jag har ännu inte visat kunskaper i sång/behöver träna mer
Jag hörs, kan sjunga tillsammans med andra och är ganska säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin
Jag hörs, kan sjunga tillsammans med andra och är säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin
Jag hörs, kan sjunga själv eller med några få och är mycket säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin
Spel
Jag har ännu inte visat kunskaper i spel/behöver träna mer
Jag kan spela med ganska bra tajming. Jag lyssnar och försöker följa vad de andra spelar
Jag spelar med bra tajming och en stil som passar. Jag lyssnar och försöker spela så det passar bra ihop med vad de andra spelar
Jag spelar med mycket bra tajming och en stil som passar. Jag lyssnar och försöker spela så det passar mycket bra ihop med vad de andra spelar

Skapa musik

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapande
Jag har ännu inte visat att jag försöker skapa musik
Jag testar egna musikaliska idéer och försöker få till musik
Jag har egna musikaliska idéer som skapar musik som fungerar i vissa delar
Jag har egna musikaliska idéer som skapar musik som fungerar i stora delar

Resonemang

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Urskilja instrument
Jag har ännu inte visat att jag kan ge exempel på instrument/behöver träna mer
Jag kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med ganska god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Jag kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Urskilja kännetecken
Jag har ännu inte visat att jag kan känna igen musik från olika stilar och kulturer/behöver träna mer
Jag kan med viss säkerhet känna igen och ge exempel på musikaliska kännetecken från olika stilar och kulturer
Jag kan med ganska god säkerhet känna igen och ge exempel på musikaliska kännetecken från olika stilar och kulturer
Jag kan med god säkerhet känna igen och ge exempel på musikaliska kännetecken från olika stilar och kulturer
Resonera om musik
Jag har ännu inte visat att jag kan uttrycka mig om musik/ behöver träna mer
Jag kan uttrycka mig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Jag kan uttrycka mig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: