👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd årskurs 8 vt 19

Skapad 2019-01-06 18:36 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Slöjd
Lär dig olika tekniker för att dekorera en textil yta och sätt personlig prägel på dina arbeten.

Innehåll

Dekorera en yta

 

Detta lär du dig

Du får lära dig några olika textila tekniker för att dekorera en yta:

- trapunto

- applikation

- schablontryck

- maskinbroderi

- förenklad molateknik.

Så här arbetar vi

Du arbetar efter skrivna instruktioner och uppsydda exempel när du gör arbetsprover på de olika teknikerna.
Sedan planerar du och utför ett eget slöjdarbete där du använder en eller flera tekniker för att dekorera en större eller mindre yta på arbetet.

Du skriver i din slöjdlogg varje vecka och beskriver då med text och bilder vad du gjort, hur det har gått, vad du har lärt dig och hur du ska gå vidare.
När du är klar med ditt arbete sammanfattar du slöjdloggen i en redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Textilslöjd årskurs 8 ht 18

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ide
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
Du formger slöjdföremål utifrån instruktioner på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
Du formger slöjdföremål utifrån instruktioner och delvis egna initiativ på ett relativt väl genomarbetat sätt.
Du formger slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Planera
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Du väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Genomföra
Du framställer på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt slöjdföremål utifrån instruktioner.
Du framställer på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt slöjdföremål utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du framställer på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt slöjdföremål utifrån instruktioner och egna initiativ.
Du använder redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt under arbetsprocessen.
Du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt under arbetsprocessen.
Värdera/Redovisa
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen, använder några slöjdspecifika ord och begrepp och visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen, använder slöjdspecifika ord och begrepp och visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika ord och begrepp och visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner.