👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2019-01-06 18:57 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Fysik
Det är få perioder inom naturvetenskapens utveckling som har påverkat framtiden så mycket som upptäckterna under 1900-talets början. Upptäckten av atomen och dess beståndsdelar och hur de fungerar tillsammans är grunden till det informationssamhälle som vi lever i idag.

Innehåll

A. MÅL

Syfte

Genom undervisning i ämnet ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

B. OMRÅDESBESKRIVNING

 • Nya rön om atomteorin
 • Atomens inre
 • Radioaktiva ämnen
 • Kärnenergi

C. HÄR FÅR DU BLAND ANNAT LÄRA DIG

 • Hur den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet. 
 • Hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen består av mindre delar.
 • Hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något.
 • Hur elektromagnetisk strålning skapas.
 • Vad som menas med radioaktiva ämnen.
 • Hur man mäter strålning och hur man kan skydda sig mot strålning.
 • Hur atombomben utvecklades och hur strålning kan påverka organismer.
 • Hur strålning kan användas i medicinskt syfte.
 • Hur strålning kan användas för att ange åldern på gammalt organiskt material.
 • Hur kärnenergi kan användas i kärnkraftverk och hur det kan påverka våra livsvillkor.

Metoder för att nå målen, några exempel

 • Vi kommer att arbeta med modeller, ha genomgång av teori och använda film som diskussionsunderlag.
 • Du kommer att få laborera, dokumentera och göra olika övningar.
 • Du kommer att kunna läsa teori i olika läromedel och få se pedagogiska filmer.
 • Vi kommer bland annat att använda oss av formativ bedömning.
 • Du kommer att kunna repetera med hjälp av en app. (Spektrum fysik kap. 10) och ett övningsprov.

D. VISA LÄRANDE

Du kommer att ges möjlighet vid diskussioner och olika övningar samt vid skriftlig redovisning att visa ditt lärande.

          Läxor och prov

          Vecka 02 kap. 10.1

          Vecka 03 kap. 10.2

          Vecka 04 kap. 10.3

          Vecka 05 kap. 10.4

          Vecka 06 Repetition kap. 10

          Vecka 08 Prov, Atom- och kärnfysik, kap. 10, torsdag 21/2. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9