👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturens krafter förändrar landskapet vt 19

Skapad 2019-01-06 19:06 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Ett arbetsområde om hur det ser ut i jordens inre och om de krafter som bygger upp och bryter ned jordskorpan.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Geologi berättar om hur det ser ut i jordens inre och om de krafter som bygger upp och bryter ned jordskorpan. Den förklarar hur berg bildas, varför det finns vulkaner , jordbävningar och vilka spår inlandsisen har lämnat.

Innehåll

Syfte

 • Du kommer att få lära dig om hur naturen och människan påverkar och formar jordytan. Du ska också träna på att tolka och bedöma vilka konsekvenser jordens krafter kan ha för naturen.   
 • Genom undervisningen ska du lära dig om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans sätt att leva.

 

Centralt innehåll

Denna kurs kommer att innehålla följande:

 • Jordens inre byggnad.
 • Jordskorpans indelning i plattor (plattektonik) samt hur det hänger ihop med  vulkanism och jordbävningar.
 • Krafter som bygger upp jordytan - bergskedjeveckning, vulkaner och jordbävning - och hur de formar jordytan.
 • Några bergarter och hur dessa bildats.
 • Krafter som bryter ned jordytan - vittring och erosion - och hur de formar jordytan.
 • Vilka konsekvenser de krafter som formar jordytan får för människor och natur.
 • Några landformer - dvs hur jordytan är formad - samt göra jämförelser med närområdet.
 • Spår i naturen efter den senaste istiden samt göra jämförelser med närområdet. 
 • Vad de viktiga begrepp som hör samman med arbetsområdet betyder.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer gemensamt se filmer, läsa och diskutera såväl i grupp som i helklass om Jorden och de krafter som påverkar den. Det blir även genomgångar där jag berättar och visar bilder. Vi gör också fältstudier i närmiljön, bla för att undersöka spår efter istiden. 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få möjlighet att visa vad du lärt genom muntliga prov, både utifrån begrepp och genom samtal vid fältstudier.

Bedömning

 • Du ska visa att du kan förklarar vad som formar och förändrar jordytan och hur det påverkar människor och djur.
 • Jag kommer också att bedöma din förmåga att använda geografiska begrepp. 
 • Du ska veta, och kunna resonera kring, hur istiden påverkade vårt närområde och vilka spår man kan se av den i dag. 
 • Vid fältstudier i närområdet är du aktiv och dokumenterar det du ser för att sedan kunna dra slutsatser kring det du sett. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6