Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-01-06 20:13 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Innehåll

Konkretisering av mål / (du ska kunna)

Berätta om de olika religionernas heliga rum, ritualer och vilka levnadsregler som finns.

Jämföra de olika religionerna och förstå hur människor i olika religioner tänker kring sitt sätt att leva. Varför de genomför olika ritualer och lever efter vissa regler.  

Leta upp information om olika religioner i olika källor och fundera över hur trovärdiga de källorna är.

Jag kommer att bedöma

Se matris

Arbetssätt

Vi kommer att söka information om de olika religionerna i olika källor tex film och faktatexter.

Vi diskuterar och jämför de olika religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6

Matriser

Re
Världsreligioner

Ny nivå
Målet är ännu ej uppnått.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Målet är ännu ej uppnått.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Målet är ännu ej uppnått.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Målet är ännu ej uppnått.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: