👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa Tal och potenser, Kappa 8a vt 2019

Skapad 2019-01-06 20:26 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Negativa tal och potenser, Kappa 8a vt 2019

Att förstå tals betydelse, relationer och storlek är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. I det här avsnittet utvidgar vi talområdet så att det också omfattar tal som är mindre än noll, dvs negativa tal. 

Undervisningens innehåll

Vad?

Du får lära dig att tolka, storleksordna och räkna med negativa tal.
Vidare arbetar vi med potenser och du får upptäcka hur oerhört fort något växer när förändringen är exponentiell.
Du får lära dig att tolka och skriva stora och små tal i med hjälp av potenser och göra enkla beräkningar med tal i grundpotensform.

Hur?

Vi kommer dels använda uppgifter i matteboken. Grundkursen följs av kurs 1 (grön) som innehåller lättare uppgifter för dig som tycker att grundkursen är svår, och kurs 2 (röd) för dig som snabbt blir klar och behöver mer utmaningar.
Vi kommer också att arbeta med större uppgifter och laborationer, och i samband med det kommer du i kontakt med datorprogrammet GeoGebra som du använder för att undersöka ett exponentiellt samband.

Annika går igenom de olika momenten och då antecknar du i din bok eller bara följer med, vilket som passar dig bäst. Genomgångar och gemensamma aktiviteter kan du ta del av i Classroom efter lektionen.

Matriser

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp - negativa tal
Du har grundläggande kunskaper om negativa tal och kan storleksordna. Du använder dina kunskaper i välkända sammanhang som t ex temperaturer.
Du har goda kunskaper om negativa tal. Du använder dina kunskaper på relativt väl fungerande sätt i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om negativa tal. Du använder dina kunskaper på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang.
Begrepp - potenser
Du har grundläggande kunskaper om potenser och tolkar stora och små tal skrivna på grundpotensform.
Du har goda kunskaper om potenser, tolkar och skriver stora och små tal skrivna i grundpotensform.
Du har mycket goda kunskaper om potenser. Du använder dina kunskaper på ett väl fungerande sätt i nya sammanhang.
Metoder - negativa tal
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder för att räkna med negativa tal.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder för att räkna med negativa tal.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att räkna med negativa tal och du genomför beräkningar med stor säkerhet.
Metoder - potenser
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder för att räkna med tal i potensform.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att räkna med tal i potensform och du genomför beräkningar med stor säkerhet.
Problemlösning
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du löser olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation
Du redogör för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så att det delvis är möjligt att följa tankegångarna.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så att redovisningen är mestadels klar och tydlig.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och redovisningen är välstrukturerad och tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.

Ma
Planering

Område/undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Övrigt material
Detta måste du minst lära dig
Arbets gärna också med
v 2-3
Negativa tal
52-58
59-60
61-64
- Arbetsblad Negativa tal - Arbetsblad Arbeta med negativa tal
- Storleksordna negativa tal - Addition och subtraktion med negativa tal
- Multiplikation och division med negativa tal
v 4-6
Potenser
66-73
74-76
77-81
- Arbetsblad Potenser
- Tolka potenser - Känna till begreppen potens, exponent och bas - Tolka tal skrivna på grundpotensform - Skriva stora och små tal i grundpotensform
- Räkna med potenser - Räkna med tal skrivna i grundpotensform