👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår kropp Åk 1-6

Skapad 2019-01-06 22:46 i Tomtberga modersmål Huddinge
Grundskola F – 6 Modersmål
Eleverna ska få lära sig om kroppen med hjälp av texter, låtar, filmer och spel!

Innehåll

LPP Grekiska 

Årkurs 1-6 

 

 

Vår kropp

 

 

 

 

Tid 

 

Vårtermin 2019 (v.2 - v.22) 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet är att eleverna utveckla sin förmåga att

·     formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·     använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

·     anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

·     urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·     läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

·     reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

 

 

Mål 

 

Efter vårterminen ska eleverna kunna: 

 

·     beskriva sin egen kropp och berätta en historia som innehåller kroppsdelar användande de rätta ljud och grammatiska former  

·     skiva, läsa och förstå ord och enkla eller komplexa texter om kroppen där de även ska använda stavnings- och grammatiska reglar 

·     presentera kroppsdelar i klassrummet genom ett magnetiskt spel 

·     kunna ord och fraser som används i grekiska för att beskriva kroppen och kroppsliga situationer 

·     sjunga låtar om kroppen och leka lek 

·     återberätta grekiska sagor om kroppen 

 

 

 

 

 

Central innehållet

 

Läsa och skriva

 

·     Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

·     Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

·     Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

 

Tala, lyssna och samtala

 

·     Muntligt berättande för olika mottagare.

·     Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Berättande texter och sakprosatexter

 

·     Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där grekiska talas

·     Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i grekiska.

 

Kultur och samhälle

 

·     Lekar och musik från områden där grekiska talas.

 

 

 

Kursbeskrivning 

 

Under vårterminen 2019 kommer eleverna få lära sig om vår kropp. Det innebär att i samband med de vanliga läromedel ska eleverna jobba med material om kroppen, kroppsdelar och deras funktioner. De ska dessutom få lära sig grekiska traditioner, sagor och  myter om kroppen, lek, låtar osv. och sedan ska de eventuellt jämföra dem med de svenska traditionerna.   

Eleverna kommer även att fördjupa sina kunskaper inom den grekiska grammatiken genom övningar och läsning. 

 

 

 

Kursmaterial / Arbetssätt 

 

·     De vanliga böckerna (läs- och övningsbok)  

·     Samtal om kroppen och kroppsdelar 

·     Bilder med ansiktes- och kroppsdelar 

·     Grekiska sagor och myter om kroppen 

·     Magnetiskt spel om ansikte och kroppen 

·     Låtar och lek som beskriver kroppen 

·     Målningar om kroppen 

·     Titta på korta filmer och video om kroppen 

 

Dokumentation av elevens utveckling 

 

Samtal och målning om kroppen och kroppsdelar

Skriftliga uppgifter om kroppen

Muntligt presentation om en människlig kropp genom det magnetiska spelet 

Textskrivning och berättelse om en historia som innehåller kroppsdelar 

 

Bedömningssätt 

 

Fortlöpande bedömning under terminen genom att observera och skriva utveckling av varje elev 

Muntlig kunskapsbedömning med individuella samtal och gruppsamtal 

Skriftliga uppgifter

 

Förmågor att bedöma

 

Muntlig kunskapsbedömning: 

·     Eleverna återberättar, svarar och diskuterar kring olika texter/tema 

·     Eleverna använder enkla och/eller mer komplexa meningar 

·     Eleverna lyssnar sina klasskamrater och förstår lärarensinstruktionen 

Skriftlig bedömning: 

·     Eleverna skriver av enkla eller mer komplexa meningar/texter 

·     Eleverna kan skillnader mellan de olika i, e och oi grekiska  

·     Eleverna använder tydligt alla grammatiska reglerna de kan 

Läsa:

·     Eleverna känner igen hur alla vokaler och konsonanter, enkla och komplexa, bör uttalas inom en text 

·     Eleverna förstår textens innehåll 

 

 

Övrig info

 

Eftersom det finns olika nivåer i gruppen ska vi samarbeta mycket med interaktion och spel mellan eleverna för att motivera varandra.

Uppgifter

 • Målning av ansikts- och kroppsdelar

 • En historia om kroppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6