👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt 2019 åk 6

Skapad 2019-01-07 06:59 i Malsta skola Hudiksvall
Engelska är ett världsspråk som du behöver kunna för att tala med människor i andra länder och på internet. Tänk så spännande att du kan tala med och förstå människor över hela världen. tänk vad du kan!
Grundskola 6 Engelska
Vi ska lära mer och utveckla engelskan genom att skriva, tala och läsa mycket denna termin. Vi ska bland annat skriva faktatexter, berättelser och instruktioner. Vi ska fortsätta att samtala, spela in små filmer och hålla egna miniredovisningar för varandra. När det gäller läsningen ska vi träna mycket på läsförståelse.

Vi ska också lyssna på hörövningar och träna upp vårt lyssnande.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska få utveckla sin förmåga att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt utveckla sin läsförståelse och hörförståelse.

Förmågor att utveckla

Elevens mål

- Göra dig förstådd i tal och skrift på engelska.
- Delta i samtal med jämnåriga om saker du känner till.
- Formulera dig i tal och skrift så att andra kan förstå sammanhang och detaljer.
- Skriva enkla texter om saker du känner till.
- Läsa olika slags texter och reflektera kring innehållet och budskapet.

Centralt innehåll

Arbetssätt

- Träna på att tala genom exempelvis dialoger, svara på frågor, ställa frågor och muntliga presentationer.
- Diskutera texter och händelser i grupper och helklass.
- Skriva texter med olika slags budskap samt öva på stavning och grammatik.
- Läsa texter och svara på frågor kring innehåll och budskap.

Kunskapskrav

Bedömning

Din förmåga att tala och skriva bedöms på vilket sätt
- Du kan föra ett samtal så att andra förstår.
- Du kan ta dig runt problem som uppstår när du talar, till exempel hitta andra ord som för samtalet framåt.
- Du uttalar ord och meningar på engelska.
- Du skriver olika slags texter, med olika syften, till exempel berättelser, brev, artiklar.
- Du stavar och använder en korrekt grammatik.
- Du förstår det du läser och kan diskutera innehåll och budskap i texten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6