👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 4-5 VT 2019.

Skapad 2019-01-07 08:05 i Malsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer att få utföra och prova på en rad olika aktiviteter. Många av de saker vi sysslar med kommer att träna upp såväl din fysik/kondition som din förmåga att samarbeta. Vi kommer också att jobba teoretiskt med allemansrätten. Denna planering gäller för hela terminen.

Innehåll

Innehåll

Vad kommer du arbeta med?

Det blir en rad olika moment som kommer att gås igenom. Det kommer, förhoppningsvis, att utveckla din motorik, kondition, styrka och uthållighet. Vi kommer också att öva en hel del samarbetei olika former. Vi kommer också lära oss om allemansrätten.

Undervisningen bygger  på:

 • Att eleven lär sig samarbeta och att respektera varandras förutsättningar
 • Att eleven alltid ska jobba för en positiv inställning och att uppmuntra samt hjälpa sina klasskamrater
 • Att träna elevens motorik och kondition. Detta är ett ständigt inslag i elevens undervisning.
 • Att eleven ska känna till vad allemansrätten är.

 

 

 

 

Bedömning

Elevens utveckling och nivå bedöms kontinuerligt under terminen på lektionstid samt idrottsdagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott Laröd 4-6

I kommentarsrutan står vad du behöver arbeta vidare med för att utveckla dina kunskaper i ämnet.

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet. (F)
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet (E)
(D)
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet (C)
(B)
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet (A)
Deltagande
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Rörelse till musik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Allemansrätten
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.