👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott Åk 6 VT 2019

Skapad 2019-01-07 08:14 i Malsta skola Hudiksvall
En terminsLPP
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer att få göra en rad olika aktiviteter. Förutom det "vanliga" idrottandet kommer du även att få hålla i egna lektioner med din klass för att utveckla dig i ledarskap. Många av de saker vi sysslar med kommer att träna upp såväl din fysik/kondition som din förmåga att samarbeta. Denna planering gäller för hela terminen.

Innehåll

Innehåll

Vad kommer du arbeta med?

Det blir en rad olika moment som kommer att gås igenom. Det kommer, förhoppningsvis, att utveckla din motorik, kondition, styrka och uthållighet. Vi kommer också att öva en hel del samarbete ledarskap i olika former.

Undervisningen bygger  på:

 • Att eleven lär sig samarbeta och att respektera varandras förutsättningar
 • Att eleven alltid ska jobba för en positiv inställning och att uppmuntra samt hjälpa sina klasskamrater
 • Att träna elevens motorik och kondition. Detta är ett ständigt inslag i elevens undervisning.
 • Att eleven deltar i olika aktiviteter som: Löpning, friidrott, bollspel, lekar, samarbetsövningar, simning och gymnastik. Förutom detta förväntas man planera, genomföra/leda och utvärdera lektion (obligatoriskt för år 6 - valfritt för år 4 och 5)

 

 

 

Bedömning

Elevens utveckling och nivå bedöms kontinuerligt under terminen på lektionstid samt idrottsdagar.

Syfte och centralt innehåll samt kunskapskrav ser du nedan. Den blå pluppen är Skolverkets kunskapskrav för de olika betygen (A,C,E) - dessa finns på "begriplig" svenska i matrisen. De lila och gröna plupparna är de saker vi hämtat från ämnets centrala innehåll (Skolverket).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh

Matriser

Idh
Idrott Laröd 4-6

I kommentarsrutan står vad du behöver arbeta vidare med för att utveckla dina kunskaper i ämnet.

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet. (F)
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet (E)
(D)
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet (C)
(B)
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet (A)
Delaktighet/deltagande
Deltar oftast i alla moment efter egen förmåga. Har för det mesta rätt utrustning. Tar till viss del ansvar för skolans idrottsmateriel. Tar ofta hänsyn till sina kamrater och följer ofta uppgjorda regler och domslut. Deltar efter bästa förmåga och anpassar sina rörelser till viss del till de olika momenten.
Deltar aktivt i samtliga moment och har för aktiviteterna rätt personlig utrustning. Tar ansvar för skolans idrottmaterial. Följer uppgjorda regler och domslut. Bidrar till att gruppen kan leka/ spela självständigt Har en god grundteknik och anpassar sin rörelseförmåga efter de olika momentens idéer och uppbyggnad
Deltar med hög aktivitetsnivå i samtliga moment och har alltid rätt personlig utrustning. Ställer frågor och hjälper till i undervisningen. Tar stort ansvar för skolans idrottsmateriel. Kan samarbeta med andra elever samt bidrar till att gruppen kan leka/ spela självständigt genom att kompromissa, vara ödmjuk och lösa konflikter. Visar mycket goda tekniska färdigheter och anpassar sin rörelseförmåga väl efter de olika momentens idéer och uppbyggnad.
Ledarskap
Du kan planera och genomföra enklare lektioner för dina klasskamrater. Du har en ganska god struktur på lektionerna och resultatet blir ungefär som du förväntat dig. Försöker ibland aktivt påverka gruppen positivt.
Du planerar och genomför lektioner som innehåller flera moment. Du har en god struktur på lektionerna och resultatet blir som du förväntat dig. Försöker för det mesta aktivt påverka gruppen positivt.
Du planerar och genomför lektioner som innehåller många olika moment. Du kommer på egna övningar. Du har en mycket god struktur på lektionerna och resultatet blir det som du förväntat dig. Om något går fel kan du genom reflektion komma på hur du bör agera nästa gång för att undvika det.Försöker alltid aktivt påverka gruppen positivt.
Simning
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg