👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi VT 19 Kemiska föreningar finns överallt.

Skapad 2019-01-07 08:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 Kemi

Vi kommer undersöka olika ämnen och skapa nya kemiska föreningar.

Innehåll

Åsas mål:

 • Vad är ett grundämne?
 • Vad är en kemisk förening?
 • Vad är en molekyl?
 • Vad är en jon?
 • Vad är det för skillnad mellan jonföreningar och molekylföreningar?
 • Kemins teckenspråk

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer:

 • planera laborationer/undersökningar
 • laborera och undersöka
 • dokumentera laborationer/undersökningar
 • diskutera
 • arbeta med begrepp
 • använda information

Bedömning/examination

Vad kommer bedömas?

Målen för kursen kommer bedömas enligt matrisen.

Hur kommer bedömningen gå till?

 • Laborationstest med dokumentation före och efter
 • Grupp-diskussioner
 • Enskilda teoriuppgifter
 • Lektionsarbetet
 • Laborationsarbetet

 

Matriser

Ke
Bedömningsmatris kemi VT 19

Din förmåga att formulera frågor och planera undersökningar
Du kan formulera enkla frågeställningar och göra enkla planeringar.
Du kan formulera egna frågor som är möjliga att undersöka och som går att förklara. Din planering kan man arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera frågor som kan man kan undersöka på ett systematiskt sätt och som kan förklaras med naturvetenskapliga teorier.
Din förmåga att genomföra en laboration
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion samt följer säkerhetsreglerna. Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med dina gruppmedlemmar. Du använder rätt utrustning på ett ändamålsenligt sätt.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionerna i gruppen framåt. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Din förmåga att dokumentera laborationen- laborationsrapport
Du gör enkla dokumentationer av laborationer där du jämför resultatet med frågeställningar-hypoteser och drar enkla slutsatser. Du resonerar enkelt om resultatens rimlighet och ger förslag på någon felkälla.
Du gör utvecklade dokumentationer där du kan jämföra resultaten med frågeställningar-hypoteser och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier. Du ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du resonerar utvecklat kring resultatens rimlighet.
Du gör välutvecklade dokumentationer och rapporten är välstrukturerad och tydlig. Du drar korrekta och välutvecklade slutsatser. Du ger exempel på möjliga felkällor och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar. Du ställer egna frågor, argumenterar och för diskussionerna framåt.
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen och använder olika källor när du argumenterar. Du kan anpassa dina texter till syfte och målgrupp.
Din förmåga att använda begrepp
Du har börjat använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp. Du har börjat använda kemiska formler när du förklarar.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens viktiga begrepp. Du använder kemiska formler för att beskriva och förklara.