👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta i skogen

Skapad 2019-01-07 08:43 i Brearedsskolan Halmstad
Vi arbetar med orientering
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Kan du hitta till en speciell plats i skogen? Kanske blir det lättare om du har en karta. Nu ska vi lära oss att orientera efter karta i närområdet.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • kunna hitta kontroller i skogen som är utsatta på en karta.
 • delta i lekar och aktiviteter i utemiljö.

Så här arbetar vi

Vi kommer att arbeta med kartor i idrottshallen, skolgården och i skogen.

Vi kommer att träna på vanliga karttecken.

Vi kommer att arbeta i grupp, i par och enskilt.

Vi kommer att träna på hur man läser en karta.

Arbeta med kompass.

 

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper:

 • Kunna hitta minst 4 av 7 kontroller i skogen med hjälp av en karta.
 • Delta i lekar.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

 • Kunna ta ut riktningar med hjälp av kompass.
 • Kunna flera (minst 5) karttecken.
 • Kunna anpassa en lek så att vi kan göra den i skogen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Hitta i skogen

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Orientering
Hittar minst 4 av 7 kontroller i skogen med hjälp av en karta.
Tar ut riktningar med hjälp av kompass.
Orientering
Kan flera (minst 5) karttecken.
Lekar
Deltar i lekar.
Anpassar en lek så att vi kan göra den i skogen.