👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik, år 8 VT-19

Skapad 2019-01-07 08:45 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Fysik
Akustik kallas den del av fysiken som undersöker ljud; hur det bildas, vad som ger dess egenskaper och hur det sprids. Vi behandlar också örats delar och funktion samt ljudmiljöns påverkan på hälsan. Optik är läran om ljuset; ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang samt ögats funktion och uppfattning av färger.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Arbetsområden som inriktar sig på kursplanens centrala innehåll rörande ljus och ljud. I samband med detta behandlar vi också ögats och örats uppbyggnad och delarnas funktioner. 

Vi har genomgångar, diskussioner, arbetar med text, begrepp och instuderingsfrågor. Vi kommer också använda oss av filmer från www.sli.se, studi.se och klipp från Internet som handlar om optik och akustik. 

Praktiska moment för att uppleva olika fenomen samt systematiska undersökningar utifrån olika frågeställningar.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

AKUSTIK

OPTIK

 

Undervisning och arbetsformer

 • Praktisk arbete med diverse laborationer och andra övningar. 
 • Enskilt arbete med texter, studieblad, övningsuppgifter, studieuppgifter föra att lära dig och fördjupa dig inom olika begrepp som hör till området
 • Teorigenomgångar och diskussioner i helklass
 • Film/Internet

 

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

 • Hur goda elevens kunskaper är gällande fysikaliska sammanhang och hur god användningen av begrepp, modeller och teorier är för området. 
 • Hur väl eleven kan använda dessa kunskaper för att resonera kring företeelser i vardagslivet/samhället och för att visa på fysikaliska samband. 
 • Hur väl eleven kan förklara om upptäckter/uppfinningar och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hur ska det bedömas?

 • Förmågan att planera, genomföra, dra slutsatser och dokumentera bedöms fortlöpande under de praktiska momenten. 
 • Kopplingen mellan teori och praktik samt användandet av kunskaperna bedöms med formativa delprov samt ett avslutande prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9