Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material - vad allting omkring oss består av

Skapad 2019-01-07 09:10 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vad är allting omkring oss gjort av? Vilka material använde sig stenåldersmänniskan av och vilka material har vi idag? Vad är plast egentligen? Vart tar allting vägen?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna:

 • Berätta något om olika material i vår vardag förr och nu.
 • Sortera material efter egenskaper.
 • Hur man inom NOn beskriver vad allting är gjort utav.
 • Att materia inte kan förstöras utan bara omvandlas.
 • Varifrån saker i vår vardag kommer ifrån och vad tar de vägen när de blir sopor.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Du kommer att läsa, göra experiment se på film och delta i diskussioner.

Du kommer också att få arbeta med frågor utifrån vad du läst, sett  och hört vid diskussioner. 

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom ditt arbete under lektionerna, hur du genomför experimenten.

Du kommer också att få regelbundna kunskapskoller.

 

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

 

5. Skapa inlämningsuppgifter och koppla grön matris - frivilligt

6Klicka på aktuellt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav från läroplanen. Dessa hittar du i fliken läroplan här nedan

 

 

 Vi jobbar med arbetsområdet vecka 3-7.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: