👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknemetoder, multiplikation och division

Skapad 2019-01-07 09:10 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik
Nu ska du få lära dig bra metoder som du behöver kunna för att göra beräkningar i matten.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna

 • multiplicera med tvåsiffrig faktor i uppställning.
 • behärska kort och lång division, både vid decimaltal och när divisionen inte går jämnt ut.
 • avgöra decimaltecknets placering vid    och  ÷  .
 • förklara om produkten respektive kvoten blir större eller mindre än t ex talet 8 om talet multipliceras respektive divideras med ett tal som är  ˃  respektive  ˂  1.
 • huvudräkning vid    och  ÷  .
 • överslagsräkning vid    och  ÷  .
 • välja passande räknemetod vid    och  ÷  .
 • beräkna kostnader i köpsituationer med t ex kilopris.
 • beräkna t ex kilopris, literpris och meterpris.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Vi kommer att arbeta med det här området enskilt, i grupp och i helklass. Du kommer att behöva klara av ett obligatoriskt arbetsområde för att träna.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Du kommer att få visa vad du lärt dig:

 • i ditt dagliga arbete i matteboken.
 • i grupparbeten.
 • i helklassdiskussioner och genomgångar.
 • i EXIT-uppgifter.
 • i ett avslutande kapitelprov (när vi är klara med hela kapitel 2).

 

4.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6