👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Trumman

Skapad 2019-01-07 09:11 i Spelmannens förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Olika metoder används för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag, är pedagogerna goda förebilder.

Innehåll

Planerade insatser 

Ett gemensamt tänk, en röd tråd i arbetslaget. Vi har en grundplanering/tanke som vi kommer vi arbeta delvis i helgrupp och i våra mindre grupper.  I våra mindre grupper arbetar vi för att nå barnens individuella utveckling. Det ska vara lustfyllt lärande, delvis utifrån barnens intresse.  Vi diskuterar hur vi ska upprätthålla våra gemensam regler tillsammans med barnen för att få en bra miljö där alla trivs.

Förväntade effekter

Reflektera över sitt handlande.

Plocka undan och hålla ordning i våra lek- och lärmiljöer.

Ambition att lära sig något nytt.

Förmågan att vara lyhörd.

 

Metodval

Arbeta i mindre grupper

Föregå med gott exempel, t.ex. plocka undan efter oss och vara rädda om sakerna.

Vi pedagoger är tydliga med vilka regler som gäller och varför vi har dem.

Vara lyhörda inför varandra och barnen.

Vi är öppensinnade och är flexibla.

 

Kännetecken

Vi observerar och dokumenterar.

Barnen och pedagogerna kommunicera med varandra genom positiv feedback och ser fördelarna.

Barnen ser värde i att vara rädd om sakerna och plocka undan.

Alla får komma till tals

 

  

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
    Lpfö98 Rev. 2016