👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2019-01-07 09:12 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Matematik Teknik
Vi lär oss grunderna i enkel programmering.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Du ska kunna

- styra föremål med enkel programmering, både på datorn och med hjälp av papper och penna (pilprogrammering).

- några enkla ord och begrepp kopplade till programmering t.ex. loop och bugg.

- skapa samt fortsätta ett mönster och en instruktion.

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Vi tittar på "Programmera mera" från UR.

Vi gör olika samarbetsuppgifter.

Vi gör pilprogrammering.

Vi arbetar med mönster.

Vi gör sorteringsövningar.

Vi lär oss använda några begrepp såsom måsvinge och loop.

Vi letar efter buggar i instruktioner.

Vi skriver egna instruktioner.

Vi skriver egna vardagsalgoritmer.

Vi programmerar på studio.code.org.

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Genom programmeringsuppgifter du gör på studio.code.org.

Genom " analog" programmering med hjälp av ex. pilkort eller instruktioner.

Genom att skapa och fortsätta olika mönster.

Genom att vara aktiv vid diskussioner, samarbetsuppgifter och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3