👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociala medier och massmedia

Skapad 2019-01-07 09:39 i Sundbornsskolan Falun
Fokus på källkritik och vett och etikett på internet.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Kik, Ask, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter... Vad är okej att säga och och göra? Internet, tidningar, tv... Vem och vad ska man tro på?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad vi ska träna på:

 sociala medier och vad som är okej respektive inte okej att säga/göra

säkerhet på internet

källkritik - vad ska man tro på av allt man ser, läser och hör

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:

 • kunna vanliga rättigheter och skyldigheter på nätet.
 • kunna grundläggande säkerhet på nätet.
 • känna till skillnader i innehåll i olika tv-kanaler, tidningar och radiostationer.
 • veta hur man kan ta reda på budskap, syfte och avsändare i olika massmedier.

Du visar detta genom att:

 • delta i diskussioner i grupp och klass.
 • arbeta med klassen "internetkonvention".
 • resonemang om källkritik vid informationssökning till texter som lämnas in.

Undervisning och arbetsformer

Så här arbetar vi:

 • enskilda, par och gruppdiskussioner
 • läser, analyserar och värderar
 • jämför
 • filmer och aktuella youtube klipp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6