👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söderskolan åk 2 - Larven

Skapad 2019-01-07 09:52 i Söderskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Biologi Bild
Vi kommer att observera och dokumentera en larvs väg till en fjäril.

Innehåll

Målet med undervisningen...

Du ska utveckla din förmåga att utföra enkla undersökningar som handlar om naturen. Bi

Du ska dokumentera dina undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Bild                                    

Du ska kunna beskriva insekternas livscykel samt varför vi behöver insekter i naturen. Bi

Du ska utveckla din förmåga att återge information i beskrivande texter. SvA

Så här ska vi arbeta...

Vi ska studera levande larver i klassrummet tills de blir fjärilar och ska släppas ut i naturen. Bi

Vi ska använda våra sinnen när vi undersöker fjärilens livscykel. No

Vi ska samtala och dra slutsatser utifrån våra observationer. No, Sv. A

Vi ska läsa beskrivande texter om fjärilar. Sv. A

Vi ska se på film om fjärilar. No

Vi ska rita av de olika stadierna i fjärilens livscykel och göra en modell av larven. Bi

Vi ska skriva beskrivande text om fjärilar med hjälp av modelltext (sexfältare) Sv A

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt...

Du redogör varför det finns insekter naturen. (bild, skrift, tal)

Du kan använda viktiga ord och begrepp genom att skriva en beskrivande text om en insekt.

Du kan genomföra en muntlig presentation om fjärilens utveckling med hjälp av bilder.

Du kan utföra enkla systematiska undersökningar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3