👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2019-01-07 10:05 i Frösakullsskolan Halmstad
Från 1000-talet blev Sverige ett enat kristet kungarike och fick en gemensam kung. Perioden mellan år 1050 och 1500 kallar vi för medeltiden.
Grundskola 4 Svenska Historia
Vi ska göra en resa tillbaka till medeltiden. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa om kungar och drottningar och hur det gick till när Sverige blev ett Kungarike. Vi kommer också att läsa om hur män, kvinnor och barn levde på medeltiden och om mäktiga personer och hemska händelser. Medeltiden var en spännande, men orolig tid.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna :
- berätta om vilka spår av medeltiden som du kan se i vår tid.

- berätta om hur Sverige blev ett kristet land under medeltiden och ge exempel på hur kristendomen förändrade Sverige.

- välja en av fridslagarna och förklara vad som menas med lagen.

- beskriva hur människor delades upp i samhällsklasserna adel, präster, borgare och bönder, olika stånd.

- berätta om en viktig händelse och en viktig person under medeltiden.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbeta med Medeltiden på följande sätt:

- Vi arbetar med läroböcker i Historia, där vi läser och diskuterar tillsammans, gör tankekartor och skriver faktatexter 

- Muntliga genomgångar kring olika avsnitt

- Vi tittar på filmer och diskuterar dessa.

- Skriva en egen faktatext om medeltiden


 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du: 

- är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 

- kan använda begreppen rätt när du skriver din faktatext

- skriftligt kan reflektera kring våra 5 stora frågor (står under våra mål)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6