👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition år 4-6 Bergaskolan

Skapad 2019-01-07 10:11 i Bergaskolan Uppsala
Vi kommer att jobba med kondition och hälsa under denna period. Eleverna kommer att få prova på olika former av styrka och konditionsträning.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer under denna period jobba med kondition, styrka och hälsa. Eleverna kommer att få prova på olika former av styrka och konditionsträning såsom cirkelträning, styrkeövningar, pulsmätning och intervaller. Denna period kommer att avslutas med ett coopertest. Detta är ett konditionstest som går ut på att springa så långt som möjligt under tolv minuter. Sträckan som personen hinner är nära sammankopplat med, och därmed ett mått på, syreupptagningsförmågan.

Innehåll

Syftet med denna period:

Med syftet menas att ni under områdets gång skall få möjlighet att förstå och känna på hur styrka och konditionsträning kan påverka er hälsa idag men också längre fram. Att man genom träning såsom styrka eller konditionsträning inte bara kan må bättre fysiskt utan också psykiskt.

Vidare att ni får lära er olika begrepp kring kondition och att ni får möjlighet att förstå hur ni själva reagerar på konditionsträning. Tex genom att känna din egen puls eller utföra statiska styrkeövningar  

Det här förväntas ni göra under arbetsområdet

Aktivt deltaga i diskussion under teoripass och lära sig ta sin egen puls.

Deltaga och vara med och pröva olika varianter av styrketräning, konditionsträningsformer och konditionslekar.

Springa/gå Coopers test.

Kunskapskrav

Det kommer inte att vara en avslutande examination utan ni kommer genomgående att bedömas utifrån de kunskapskrav som finns i läroplanen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6