👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik; enkel mekanik

Skapad 2019-01-07 10:17 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Du kommer under temat att få kunskap om enkel mekanik.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Du kommer praktisk att få lära dig hur enkel mekanik, som länkar och leder, fungerar. Du kommer att få diskutera mekaniken och teknikens betydelse för oss genom historien och fram till idag.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Under arbetsområdet "enkel mekanik" kommer du att träna din förmåga att använda din analysförmåga genom att hitta och diskuterar olika tekniska lösningar samt att använda olika begrepp från tekniken. Du kommer att få fundera över vad teknik är och att den finns överallt omkring oss.

Efter temat ska du kunna:

 • Berätta om något föremåls utveckling,  t.ex. vispens utveckling.
 • Berätta om en konstruktion du har gjort där du använt länkar och leder.
 • Använda olika tekniska begrepp som t.ex. mekanik, länkar och leder när du berättar om din konstruktion eller annat föremål.

 

Hur ska jag lära mig?

Du kommer under temat att:

 • fundera över vad teknik är tillsammans med kompisar (EPA)
 • gå en teknikrunda för att upptäcka tekniken runt omkring oss
 • undersöka olika tekniska föremål med länkar och leder
 • jämföra samma slags föremål fast från olika tider och du fundera över skillnader och likheter.
 • tillsammans med klassen fundera över varför uppfinningar utvecklas
 • få spela memory som tränar verktygskunskap/begrepp
 • bygga en figur med länkmekanik

 

Hur ska jag visa hur jag lärt mig?

Du kommer att få berätta om en konstruktion som du gjort under arbetes gång.

Med hjälp av bilder kan du berätta om några tekniska föremål.

Du får para ihop rätt verktyg med rätt namn.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6