Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkplanering vt-19

Skapad 2019-01-07 10:22 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi kommer att arbet med Bornholmsmodellen,vi vill att barnen utvecklar sitt språk och det åligger oss att arbeta specifikt med Bornholmsmodellen.

Innehåll

Syfte:

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. Barnen ska utveckla sin språkmedvetenhet och detta får de ha med sig i sin läs-och skrivutveckling.

 

Avdelningens mål:  Vi vill att barnen ska bli intresserade av och medvetna om läs och skriftspråket.

 

Aktivitet/metod:

Vi kommer att arbeta med Bornholmsmodellen dvs 

språksamlingar i förskolan, sagor, rim och ramsor, sånger m.m

 

När? Var? Hur? Varför?.

Vi kommer att arbeta med detta hela terminen några ggr/v. I olika grupper.

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Barnen har börjat rimma jättemycket, både riktiga ord och egna ord. En del barn har kunnat återberättat sagorna vi läst.

Barnen har själva dramatiserat efter egen förmåga. Barnen har visat glädje och intresse av böckerna vi läst. Barnen har återberättat sagan med hjälp av bilder som de själva har gjort. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa år?

Barnen har visat ett stort intresse för innehållet i  Borholmsmodellen. Vi delade barngruppen i 2grupper efter ålder.

Vi kommer att dela gruppen i 3 delar och arbeta efter Bornholmsmodellen ca2gg/vecka. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: