👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt föredrag

Skapad 2019-01-07 10:27 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Under detta arbetsområde tränar eleverna på sin förmåga att prata inför en grupp eller inför klassen om ett valfritt ämne.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Att hålla ett muntligt föredrag är en konstform som kräver mycket träning. Det handlar inte bara om att stå och prata om något, utan talaren ska fånga sina åhörare. När man håller ett tal är det viktigt att tänka på kroppsspråk, röst och framför allt att vara väl förberedd.

Innehåll

Förmåga du arbetar med

Under detta område utvecklar du din förmåga att hålla en muntlig framställning inför en grupp. Det gäller att anpassa det som sägs till de som ska lyssna.

Undervisning och arbetsformer

Du bestämmer ämne.

Du samlar fakta.

Du strukturerar din fakta och gör ett manus.

Du bestämmer dig för vilken/ vilka hjälpmedel du ska ha med.

Du tränar på att genomföra din presentation. Träna hemma, inför kompisar eller spegeln.

Bedömningens inriktning

Bedömningen fokuseras på din förmåga att formulera dig i tal. Innehåll och struktur samt anpassning till syfte och mottagare. Utförandet av själva presentationen.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Muntligt föredrag

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Hjälpmedel
•Läser innantill från ett papper. •Tittar upp lite snabbt ibland. •Bakgrundsbild.
•Har talkort, läser från dem. •Tittar upp nästan hela tiden. •PP/ Prezi, med flyt och innehåll som förstärker ämnet.
•Enbart stödord eller pratar helt fritt. •Tittar upp och har kontakt med publiken. •PP/Prezi, med flyt och innehåll som förstärker ämnet. Välgjord, med bild/film, text.
Talaren
•Talar med lite låg röst, inte så tydligt.
•Talar med tydligare och starkare röst. Betonar i språket. •Förstärker med kroppsspråk, mest armar.
•Tydligt, bra hastighet, betonar, trycker på på vissa ställen, säker röst. •Förstärker med kroppspråk, rör sig på scenen.
Innehåll
•Håller sig till ämnet, ytliga kunskaper. •Inledning och avslutning finns med.
•Håller sig till ämnet, djupare kunskaper, förklaringar och egna reflektioner. •Tydlig inledning och avslutning.
•Håller sig till ämnet, fördjupat med förklaringar och egna reflektioner. •Tydlig inledning och en avslutning som knyter an till inledningen, slutsats.
Språket
omfång och bredd
•Enkelt språk, vardagsspråk.
•Mer utvecklat språk, genomtänkt och passande till ämnet.
•Utvecklat språk, medvetna språkval med förklaringar till ämnesspecifika ord.
Lyssna
•Lyssnar aktivt och intresserat.
•Lyssnar aktivt och intresserat.
•Lyssnar aktivt och intresserat.