Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B

Skapad 2019-01-07 10:36 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Denna planering är knuten till Matteborgen 5B.
Grundskola 5 Matematik
Den här terminen ska du bland annat få lära dig mer om de fyra räknesätten, kortdivision, bråk, procent, decimaltal, kombinatorik och geometri.

Innehåll

Viktiga begrepp:

prioriteringsregeln, rest, negativa tal, likhetstecknet

bråk, bråkplank, del av antal

procent, hundradel, kombinera

avrunda, decimaler, decimaltecken

vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, halvt varv, helt varv, gradtal, symmetrisk, symmetriaxel

Uppgifter

 • Prov 1 vt 2021

 • Stockholmsprovet

 • Stockholmsprovet

 • Matteprov 1 vt 2021

 • Diagnos AG6

 • Diagnos 6 (Tal)

 • Diagnos 7 (Bråk)

 • Diagnos 8 (Procent)

 • Diagnos 9 (Decimaltal)

 • Diagnos 10 (Geometri)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: