👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wir

Skapad 2019-01-07 11:04 i Ärentunaskolan Uppsala
"Wir" Vi lär oss namn på familjemedlemmar och att berätta om en familj. Vi lyssnar på ungdomar som berättar om fickpengar och repeterar räkneord. Vi lyssnar på en sång och försöker förstå texten. Vi arbetar med olika verb-ändelser.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Du får lära dig namn på familjemedlemmar och att berätta om en familj.

Du får lyssna på ungdomar som berättar om diskuterar fickpengar och då också repetera räkneord.

Du får lära dig ett par nya sånger och träna verb.

Innehåll

Kapitel 5 Wir 

vecka 2 - 4

 

Vi använder läroboken Genau 1

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA:

Vi kommer att arbeta med att:

 • lyssna på, läsa och arbeta med enkla texter och dialoger

 • jobba med arbetsblad

 • quiz och spel
 • titta på små film
 • regelbundna läxor (se Ärentunakalendarium och information under lektionstid)
 • online övningar: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/22

 

DETTA KOMMER VI BEDÖMA:

Din förmåga att:

 • använda nya ord och uttryck (s, 90-91)

 • använda rätt verb-ändelser (s.78)

 • säga och skriva räkneord 0-100 (s.79)
 • använda "ein-e,kein-e mein-e, dein-e" (s. 77)
 • göra och framföra en dialog (s. 84)

 

prov v. 7  14.2 : provet för kapitel 5 och delvis kapitel 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska åk 6-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang * använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
TALA OCH MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
TALA OCH SAMTALA
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
LÄSA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet olika slags texter * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
* förstå och tolka innehållet i talat språk * använda språkliga strategier för att förstå
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
KÄNNEDOM OM SPRÅKOMRÅDEN
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.