👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria och nordiska språk vt 2019

Skapad 2019-01-07 11:07 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola 8 Svenska
Det finns över tjugo miljoner människor som talar och förstår ett skandinaviskt språk. Förmodligen kommer du att resa, studera eller arbeta i något annat nordiskt land i framtiden. Då behöver du den nordiska språkgemenskapen. Att förstå andra skandinaviska språk öppnar upp mot omvärlden.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Genomgång av 1 språkhistoria, 2 minoritetsspråk 3 Nordiska språk

V. 2  Språk/litteraturhistoria - tidslinjer genomgång

        Lärobok "Studio svenska 3" sidorna 134-141, 142-149 samt tillhörande uppgifter sidan 149 samt stencilmaterial s.85-94.

http://nordiskesprak.net/filmer/svensk/

 V.3  Grannspråk - valda delar, stencilmaterial.

V. 3-6: Arbeta självständigt med att samla anteckningar om nordiska språk.

V. 6 - 8: Arbete med norsk populärkultur Skam + Dansk musik + Isländsk poesi

V. 8 Muntligt prov i smågrupper: jämförelse mellan svenska och andra grannspråk.

Uppgifter

  • Sv språkhistoria och nordiska språk

  • Sv Studio svenska - språkhistoria vt 19

  • SV - Nordiska språk - Anteckningar

  • Bildstöd språkhistoria

Matriser

Sv
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om
Språkbruk genom tiderna. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
Jämföra och analysera
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
söka information från olika källor och värdera dessa.
Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Källkritik-arbete
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.