👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3

Skapad 2019-01-07 11:10 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Svenska
Här kommer planeringen för moment 4.

Innehåll

 

Grovplanering för ämnet svenska

·       Skrivprojekt: PM av utredande karaktär.                                         

·       Läsprojekt: Skönlitteratur.

·       Muntlig framställning: Retorik.                                             

·       Skönlitterära texter: Prosa, lyrik och dramatik.

·       Språkförändring: svenskan i ständig förändring.

 

Vi kommer under moment 4 att arbeta med noveller. Momentet avslutas med en individuell novellanalys.

Momentplanering: noveller och novellanalys

Vecka 9: måndag

 

Introduktion till moment 4. Powerpoint – introduktion. Börja läsa en novell och svara på frågor.

 

Vecka 9: torsdag

 

 

Repetition. Fortsätta arbeta med noveller.

 

Vecka 9: fredag

 

 

Repetition. Powerpoint – novellanalys.

 

Vecka 10: måndag

 

 

Repetition. Läsa noveller, fokusera på novellanalys.

 

Vecka 10: torsdag

 

 

Repetition. Läsa noveller och fokusera på novellanalys.

 

Vecka 10: fredag

 

Repetition. Läsa noveller och fokusera på novellanalys.

 

Vecka 11: måndag

 

 

Skriftligt prov.

Mål: Lycka till!

Vecka 11: torsdag och fredag

 

Börja förbereda oss inför det nationella provet i svenska 3.

 

 

 

 

Centrala innehållet för svenska 3:

·       Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg (Lgy11, 2011, s.176).

·       Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning” (Lgy11, 2011, s.176).

 Kunskapskraven:           

E: Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.

C: Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturveten­skapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

A: Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär ana­lys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.