👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Blå

Skapad 2019-01-07 11:12 i Röda Stugans förskola Lunds för- och grundskolor
ett exempel
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

Planerade insatser 

Vi arbetar med temat genom sång, rim, ramsor, sagor/böcker, rörelser, skapande och dans. Med hjälp av barnen planerar vi vår verksamheten för att arbeta mot våra mål. Vi kommer att dokumentera och reflektera över vad som händer i barngruppen.

 

Förväntade effekter

 • Barnen utvecklar sin kunskap om de olika kroppsdelarna
 • Barnen kopplar ihop rätt läte med rätt djur samt kan teckna några djur.

 

Metodval

Vi ska se till att ha djuren framme oftare, vi pratar om djur, dess läte och vilka kroppsdelar de har samt om våra egna kroppsdelar. Dessa samtal ska äga rum både i planerad form och under vardagsrutinerna. Vi har olika planerade aktiviteter som speglar både vårt tema och barnens intresse.

 

 

 Nyckelbegrepp

 • Djur,
 • Djurläte
 • jag kan,
 • Rörelse,
 • Kroppsdelar,

 

Kännetecken

 

 

 • Vi ser att utveckling pågår när barnen försöker använda tecken för de olika djuren.
 • Fler och fler barn kan benämna djurens namn och läte.
 • Barnen kan peka på och benämna några kroppsdelar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016