👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C engelska vt

Skapad 2019-01-07 11:17 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Engelska
Under vårterminen genomförs de nationella proven, delarna höra, läsa och skriva. Det arbetas under vårterminen i övrigt med ett flertal teman, där andra världskriget är det största. Klassrumsuppsatsen kommer att ansluta till detta. Ett glosor- och grammatikprov genomförs; hör- och läsförståelsetest genomförs ett utöver nationella provet. Eleverna kommer under vårterminen att läsa en skönlitterär bok på engelska, vilken lånas i skolbiblioteket, samt i grupper skapa en film om Vaxholm eller en del av kommunen. Temat blues behandlas parallellt inom musiken och engelskan; texter till elevernas egenproducerade bluestexter skrivs på engelsklektionerna.

Innehåll

v. 2 

 

Lektion 1 

 

Planering ut 

Återkoppling till uppsats ht bisatsordföljd, teach and learnkeep-kept osv.  

14.1.1 Read all about it a855 

-lyssna, läs  

-Did you get it?  

-Word work  

-Time to write a4580 

 

Lektion 2 

Genomgång om blues: 

Se filmen A short history of the blues: Emerging Music of the 20th century  

Skriva bluestexter till musiken 

Möjlighet att se höstens in-class essay  

LÄXA: 

VERB 

 1. drink-drank-drunk = dricka-drack-druckit  

 1. lie-lay-lain =ligga 

 1. lie-lied-lied= ljuga (regelbunden böjning, ni ska lära er skilja på det och det andra lie) 

 1. lay-laid-laid = lägga-lagt-lagt 

 1. light-lit-lit = tända-tände-tänt 

GLOSOR 

 1. main title = överskrift 

 1. subheading = underrubrik 

 1. momentous = viktig 

 1. merely=bara 

 1. implore=vädja 

6. accomodation=ställe för inhysning  

 1. cuisine=matlagning 

 1. intact=hel, oskadad 

 1. inevitable=oundviklig 

 1. figures=siffror 

 1. immense =jättestor 

 1. hull=skrov (på en båt) 

 1. insufficient = otillräcklig 

 1. suffrage= rösträtt 

 1. arson =mordbrand 

 1. aftermath =efterräkningar 

 

 

v. 3 

 

Lektion 1 

14.1.2 July 20, 1969 a855 

-lyssna, läs  

Listen up id a8033 

Time to write a1281 

I grupper om fyra: 

-Speak out id a6476 

Möjlighet att se höstens in-class essay under de senare övningarna 

 

Lektion 2 

Förhör 

Skriva blueslåtar 

LÄXA: 

VERB 

 1. fight-fought-fought = slåss-slogs-slagits 

 1. go-went-gone = gå/åka-gick-åkte-gått/åkt  

 1. fall-fell-fallen = falla-föll-fallit 

 1. send-sent-sent = skicka-skickade-skickat  

 1. burn-burnt/burned - burnt/burned = bränna-brände-bränt  

GLOSOR 

 1. vaporise = vaporisera, gå upp i ånga   

 1. ultimatum = ultimatum, villkor, hot 

 1. swift =snabb 

 1. defiant = trotsig 

 1. culmination =kulmen  

 1. apprehensive =nervös, oroad 

 1. negotiate = förhandla 

 1. dismantle = avveckla, bryta sönder 

      9. orbit = omloppsbana  

      10. grainy = suddig  

      11. seemingly = som det verkar 

       12. approach = närma sig  

        13.  conclusion = slutsats  

       14. racket = oljud 

        15. trawl = söka igenom noga, egentligen tråla  

 

v. 4  

 

Lektion 1 

14.2.1 Dealing with fake news id a4724 

    - lyssna, läs 

Work with the text id a6183 

Looking at language id a2064 

 

Lektion 2 

Förhör i form av lagtävling minwhiteboards  

Listen up id a6518 

14.2.2. Fake news? id a531 

-lyssna, läs, diskutera 

Speak out id a8232 

Läs 14.3.1. Filter Bubble Reviews a296 enskilt  

 

LÄXA:  

VERB 

 1. sleep-slept-slept = sova-sov-sovit 

 1. keep-kept-kept = bevara-bevarade-bevarat 

 1. feed-fed-fed = mata-matade-matat 

 1. steal-stole-stolen = stjäla-stal-stulit 

 1. feel-felt-felt = känna-kände-känt 

GLOSOR 

 1. sinister = hotfull, ondskefull 

 1. dismiss = avfärda 

 1. narrate = berätta 

 1. authenticity = äkthet 

 1. alert = varna 

 1. circulate = cirkulera 

 1. resurface = återvända till ytan 

 1. posterity = eftervärlden  

 1. retreat = tillflyktsort 

     10. hoax = bluff 

     11. forger = förfalskare 

     12. ineligible = omöjlig att välja 

     13. con artist = svindlare, bedragare 

      14. outrageous = mycket märkvärdig 

      15. malicious = illvillig 

 

 

v. 5 

Lektion 1 

Introduktion andra världskriget 

Häfte introduceras digitalt, förfrågan kring önskemål i pappersformat 

Ducksters timeline läs texter, gör uppgifterna som finns 

Enskilt: läLove thy neighbour och Christmas Story 

 

Lektion 2 

The Battle of Britain 

 • lyssna, läs, göövning (besvara frågor som man enbart hör) 

Grammatik: 

övningar adjektiv/adverb Gleerups samt kopierat 

LÄXA:  

VERB 

 1. know - knew - known = veta - visste - vetat 

 1. stand-stood-stood=stå-stod-stått 

 1. lean -leant -leant =luta (sig)- lutade (sig) - lutat (sig) obs att också formen leaned existerar 

 1. learn -learntlearnt = lära sig - lärde sig - lärt sig obs att också formen learned existerar 

 1. leaveleft - left = lämna - lämnade - lämnar  

GLOSOR 

 1. bomber = bombplan 

 1. tank = stridsvagn 

 1. surrender = ge sig, kapitulera 

 1. fierce = vild, våldsam 

 1. barbed wire barricades = taggtrådsstängsel 

 1. parachutist = fallskärmshoppare 

 1. defeat = besegra 

 1. refuel = fylla på bensin 

 1. weaken = försvagas 

 1. fold up = vika ihop 

 1. provide = erbjuda 

 1. aircraft = stridsflyg, även i sammanhang som antal plan 

 1. indeed = verkligen 

 1. fatal = ödesdiger, fatal 

 1. signposts = vägskyltar 

 

v. 6 

 

Lektion 1 

The battle of the Atlantic 

 • lyssna, läs 

 • se film om krigsfartyget Bismarck  

Grammatik: 

 • övningar ordföljd Gleerups Happy Year 8 samt kopierat  

 

Lektion 2 

Förhör 

I par: 

 • läResistance, göövningarna 

 • göProject 8, this was their finest hour  

Läxa: 15 glosor som hör till The Battle of the Atlantic och Resistance 

LÄXA:  

VERB 

 1. know - knew - known = veta - visste - vetat 

 1. lead-led-led = leda-ledde-lett 

 1. lean -leant -leant =luta (sig)- lutade (sig) - lutat (sig) obs att också formen leaned existerar 

 1. learn -learntlearnt = lära sig - lärde sig - lärt sig obs att också formen learned existerar 

 1. leaveleft - left = lämna - lämnade - lämnat 

GLOSOR 

 1. fleet = flotta 

 1. merchant shipping = handelstrafik till havs 

 1. major = större 

 1. scuttle = borra i sank 

 1. shelter = söka skydd 

 1. enlist = ta värvning 

 1. resistance = motstånd 

 1. intelligence = underrättelsetjänst 

 1. captor = tillfångatagare 

 1. gallant = modig 

 1. staunch = pålitlig, stark 

 1. groceries = matvaror 

 1. scarce = brist- 

 1. interrogation = förhör 

 1. condemn = döma 

 

 

v. 6 

 

Lektion 1 

Grammatik: verb+ing-form, genitivkonstruktioner, påhängsfrågor genomgång, arbete med kopierat material, även arbete med miniwhiteboards 

I grupper: 

- arbete med The Changing face of Women  

 

Lektion 2 

Förhör 

Temat FN: 

 • se film under https://www.youtube.com/watch?v=q-VM0CzsJF0 https://www.youtube.com/watch?v=GbQTYHAN2c8  

 • i par läs texten The United Nations, ta reda på mer om de organisationer som det talas om i slutet av denna 

Provinstruktioner ut 

 

v. 7 

Lektion 1 

Plugga till provet 

 

Lektion 2 

Plugga till provet 

 

v. 8 

Lektion1 

Hör- läsförståelse 

 

Lektion 2 

Glosor/grammatikprov 

 

v. 10 

 

Lektion 1  

Start på uppsats i anslutning till temat WWII: faktainsamling 

Eleverna väljer om de vill skriva om I was onboard the Bismarck and survived eller The Red Cross and the Red Crescent Moon  

-provvisning en i taget 

 

Lektion 2 

Uppsats skrivs för hand 

 

v. 11 

Lektion 1  

Uppsats skrivs för hand  

 

Lektion 2 

Se Schindler’s List engelsktextad 

 

v. 12 

Lektion 1 

15.1.1. Crime writers id a2735  

-lyssna, läs, after reading diskussion i par 

 Work with the text och Word work id a9499  

Looking at language id a3086  

 

Lektion 2 

15.1.2 Traces of crime  

 -lyssna, läs  

Speak out id a2259 

Time to write id a5161 

LÄXA: 

VERB 

 1. run-ran-run = springa-sprang-sprungit 

 1. swim-swam-swum = simma-simmade-simmat 

 1. dig-dug-dug = gräva-grävde-grävt 

 1. tear –tore-torn = slita-slet-slitit 

 1. meet-met-met = möta-mötte-mött 

GLOSOR 

 1.    trail = spår 

 1.   persuade=övertyga 

 1.   claim=hävda, kräva 

 1. investigate= övertyga 

 1. basement = källare 

 1. intruder=inkräktare 

 1. burglary = inbrott 

 1. patio = uteplats  

 1. stumble on= snubbla på 

 1. victim= offer 

       11. mug shot = förbrytarfoto 

       12. committed = bestämd, hängiven 

       13. incorporate = infoga 

        14. deduction = slutsats 

       15. rural = på landsbygden 

 

v. 13 

 

Lektion 1 

NP höra förberedelser 

Genomgång inför bokrapport 

Låna skönlitterär bok, börja läsa 

 

Lektion 2 

Förhör 

Förberedelse NP läsa 

Bokläsning  

 

 

 

v. 14 

 

Lektion 1 

Bokläsning 

 

Lektion 2 

Bokläsning 

 

 

 

v. 15 

 

Lektion 1 

Bokläsning 

 

 

Lektion 2 

Bokäsning 

 

 

 

v. 17 

 

Lektion 1  

Läsning, skriva bokrapport 

 

Lektion 2 

Läsning, skriva bokrapport  

 

v. 18 

 

Lektion 1 

Se två avsnitt Life on Scilly, med arbetsblad, skriv även egna jämförelser  

 

Lektion 2 

Se två avsnitt Life on Scilly, med arbetsblad, skriv även egna jämförelser 

 

v. 19  

 

Lektion 1 

Se två avsnitt Life on Scilly, med arbetsblad, skriv även egna jämförelser 

 

Lektion 2 

Påbörja projekt egen film: Life on RindöLife on Kullön etc.  

 

 

v.  20 

 

Lektion 1 

Filmprojekt 

 

Lektion 2 

Filmprojekt 

 

v. 21 

 

Lektion 1 

Filmprojekt  

 

Lektion 2 

Filmprojekt 

 

v. 22 

 

Lektion 1 

15.3.1 A life in shoes id a1377 

Work with the text id a5328 

Time to write id a 5277 

Förbered för Speak out show and tell 

 

 

Lektion 2 

Speak out show and tell presentera i grupper, de som vill för hela klassen 

 

v. 23 

 

Lektion 1 

Se The adventures of Sherlock Holmes, the last vampyre  

 

Lektion 2 

Se The adventures of Sherlock Holmes, the last vampyre  

Prata om sommarlovsplaner 

 

 

v. 24 

Lektion 1 

Betygsprat 

Leka hänga gubben med miniwhiteboards i grupper