👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3B

Skapad 2019-01-07 11:18 i Furulundsskolan Halmstad
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3B. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Syfte

Du ska repetera och befästa dina tidigare kunskaper, samt lära dig nya räknemetoder.

Mål

Du ska få lära dig

- skriva bråk
- jämföra bråk

- klockan, analog och digital tid
- uppskatta, jämföra och mäta tid

- talen 0 till 10 000
- jämföra tal
- avrunda till närmaste tiotal och hundratal
- addition och subtraktion med uppställning
- multiplikation med 10, 100 och 1000

- mätning, längd
- punkt, linje och sträcka
- geometriska objekt; triangel, månghörning och rektangel
- räkna ut area och omkrets

- uppskatta, jämföra och mäta längd
- enheterna millimeter, centimeter, decimeter, meter och kilometer. Kunna jämföra och omvandla enheter.

Arbetsgång

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel och arbeta med problemlösning samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad. 

Delta aktivt i din " lärgrupp." (Kooperativt lärande)

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

- Använda de fyra räknesätten med hjälp av olika metoder
- Arbeta med tal i talområdet 0 - 10 000
- Lösa problem med hjälp av olika strategier
- Arbeta med tid, längd och geometri
- Arbeta med olika längdenheter

Bedömning

I det dagliga arbetet.

Genom att göra ett prov efter varje kapitel.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
MatteDirekt Safari 3B

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 2A

Bråk
Att bilda bråktal
Att skriva bråk
Att skriva en hel som bråktal
Jämföra bråktal
Klockan digital tid
Att skriva digital tid: en hel timme, halv, kvart i kvart över
Digital tid, 0 till 12
Digital tid, 12 till 24
Mätning av tid
Digital tid 0.00 till 24.00
Talen 0 till 10 000
Talen 0 till 10 0000 Entalens, tiotalens, hundra-talens och tusentalens plats i positions-systemet
Jämföra tal
Avrunda till närmaste tiotal
Avrunda till närmaste hundratal
Addition med uppställning i talområdet 0 till 10 000
Subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 10 000
Multiplikationstabeller 1 till 10
Geometri
Vi övar på att mäta i cm
Punkt, linje och sträcka
Mång-hörningar Känna igen klassificera olika mång-hörningar
Att namnge triangelns delar
Fyrhörningar Att känna igen en fyrhörning. Att klassificera olika fyrhörningar
Omkrets
Area
Mätning
Mätning Begreppen mätredskap och enhet. Repetition av enheterna cm och m
Sambandet mellan cm och mm. Att skriva mätresultat i cm och mm.
Sambandet mellan dm och cm
Sam- bandet och förhållandet mellan meter, decimeter, centimeter och millimeter
Sambandet mellan meter och kilometer