👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande

Skapad 2019-01-07 11:19 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Ingress till pedagogisk planering: Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

 

Nyckelbegrepp:  

Nyfikenhet, våga, vill, lära mig, kan.
2.2 Utveckling och lärande (Lpfö 98 rev 2010 sidan 9-12)

 

Prioriterade läroplansmål:

 

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

Nuläge: 

En stor del av barnen i vår grupp har frågat efter experiment. Under hösten provade vi att göra några enkla experiment och barnen blev mycket intresserade och ville fortsätta. Därför har vi valt att jobba vidare med detta.Planerade insatser: 

Vi kommer att arbeta i tre mindre åldershomogena grupper. En gång i veckan får alla barn vara med om ett naturvetenskapligt experiment.Valda målkriterier:

Utveckling pågår när varje barn får vara delaktiga och aktiva när vi gör våra experiment och får inblick i enkla naturvetenskapliga processer.
Metodval: 

Experiment i smågrupper.Kännetecken: 

 

Att alla barnen känner sig trygga och vågar vara aktiva i experimenterandet.