Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senaste nytt

Skapad 2019-01-07 11:23 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska med dagstidningar till hjälp arbeta med nyhetsbevakning, se hur en tidning är uppbyggd, källkritik, genusperspektiv och bildanalys. Vi ska skriva, läsa och lyssna på olika sorters texter, t ex tidningsartiklar och återberättande texter.

Innehåll

Syfte:

Utveckla din förmåga att läsa, skriva och analysera olika texter.

Utveckla din förmåga att söka information från olika källor och värdera dem.

Mål:

Lära dig hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext.

Läsa och förstå hur en tidning är uppbyggd, både på papper och digital.

Lära dig språkliga drag som används i tidningsartiklar, t.ex. verb i preteritum, beskrivande verb och ämnesspecifika ord.

Arbetsgång:

Vi får dagstidningar till eleverna under en vecka som vi läser och diskuterar. Vi läser och lyssna även på digitala tidningar.

Eleverna lär sig att känna igen tidningens olika delar. Vi läser tidningsartiklar och lär oss hur en tidningsartikel är uppbyggd.

Vi skriver en nyhetsartikel, både i grupp och enskilt. Vi arbetar med läsförståelse av olika tidningsartiklar. Vi uppmärksammar skillnaden mellan fakta och åsikt. Vi arbetar med källkritik på olika sätt. Eleverna kommer att få välja ut en nyhet som de ska återberätta skriftligt och muntligt.

Bedömning:

Bedömning sker under arbetets gång av både muntliga och skriftliga uppgifter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO

Matriser

Sv SvA
Senaste nytt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska
innehåll - lätt att förstå din text
Du kan skriva en artikel med ganska tydligt innehåll.
Du kan skriva en artikel med tydligt innehåll.
Du kan skriva en artikel med mycket tydligt innehåll.
Svenska
Struktur rubrik/ingress/brödtext/bildtext/journalist/fotograf
Du har en i huvudsak fungerande struktur i din artikel samt viss språklig variation.
Du har en relativt väl fungerande struktur i din tidningsartikel samt förhållandevis god språklig variation.
Du har en väl fungerande struktur i din tidningsartikel samt god språklig variation
Svenska
Kombinera bild och text
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Svenska
Skrivregler
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativ god säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: